Κλειστό

Editing PHP site - 8

I bought a social network script and installed it on my site. I would like to edit some of the options on the site.

Ικανότητες: MySQL, PHP, Κοινωνική Δικτύωση

Περισσότερα: social network script, social network script needed, best social network script free, free social network script aspnet, xoops social network script, social network script hi5, asp social network script asp, phpmotion social network script, fitness social network script, simple social network script asp, social network script asp, free social network script asp, php small social network script, social network script php, php moxi 9 social network script

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 1 αξιολόγηση ) Diamond Bar, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #23877447

14 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $118 για αυτή τη δουλειά

ahmadayaz

Hello Sir! I am experienced web developer and programmer; I can get rid of this thing for you. Can we chat so we can move on as soon as you share more details and will provide me passwords? Looking forward for your rep Περισσότερα

$200 USD σε 7 μέρες
(265 Αξιολογήσεις)
8.3
vamir

Hi Client, I am wordpress developer. I have completed here 700+ project successfully. I have 6+ year expereince to work with wordpress,php, html, css, bootstrap, jquery. I will work with with you on regular basis and h Περισσότερα

$250 USD σε 7 μέρες
(616 Αξιολογήσεις)
8.2
dbuglab

Hello, I'm a passionate and experienced PHP developer with extensive knowledge, ready to edit the social network script. Waiting for the response to start work right away. Available for quick CHAT or CALL, please p Περισσότερα

$140 USD σε 7 μέρες
(200 Αξιολογήσεις)
7.6
Zeeshan0489

i will edit some of the options on the site that you want Hi there! I've read the project details and ready to start making but can you message me i want to ask some questions about that. I am new to freelancer but i Περισσότερα

$50 USD σε 7 μέρες
(79 Αξιολογήσεις)
5.8
shizivo

Hi, After reviewing your job proposal I understood that you need to edit the purchased site. Your job requirements are matched with my skills and I can complete this job in desired time frame. We can fix the price and Περισσότερα

$140 USD σε 7 μέρες
(71 Αξιολογήσεις)
5.9
Markoradoj

Dear Client! I am very happy to see your project detail. I think it is just my project. :) I read your requirement carefully and understood fully. I am sure I can do your project. I have much experience with 8+years. Περισσότερα

$140 USD σε 3 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
5.0
Artimon16

@@@ Senior Full Stack developerHere! I am sure I can provide you perfect result on time And I can keep a good communication with you everyday including holidays and weekends. Many thanks - fitness websites https://www Περισσότερα

$140 USD σε 7 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
4.7
catarinaagr1992

Hi there! I'm confident in this job because I have ever worked on the project very similar to this one before. ✔ I have 4 years of website design and building with different web frameworks such as React.js, Laravel, W Περισσότερα

$100 USD σε 5 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.9
adey665

“Php edit” I have worked on similar projects to what you are looking for, and I am confident I can exceed your expectations. I can start your work right away. Please message me. Thanks

$100 USD σε 1 μέρα
(12 Αξιολογήσεις)
3.9
goldencafe0610

Hello I just checked your post "Editing PHP site - 8". I found that you want to complete your job in a short time. I am good fit for your job because I have a lot of experience in developing websites. I'd like to provi Περισσότερα

$140 USD σε 7 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
3.8
larryleung743

Hi, Hope you are doing well! Thanks for sharing your project requirement with me. As a highly skilled Full-Stack developer and I can help you perfectly. I am very confident with my skills and I'd like to help your busi Περισσότερα

$50 USD σε 7 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.6
HamzaYousuf47

I am professional Full Stack Developer who is interested in your project. Come inbox for discussions and details.

$60 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
janjuaaliahmad

I'm professional full stack web developer. i will edit your script and make changes whatever you want to do. I will not disappoint you.

$45 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
azsysdev

Hello, I am PHP, Perl, and Python Developer. I am a web developer with over 20 years experience. I have connected many websites with social networks. I have done this hundreds of times and I can get what you need do Περισσότερα

$100 USD σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0