Ακυρώθηκε

database

20 freelancers are bidding on average $434 for this job

dghq123

Hi there.. I have read your project details completely and willing to do it for you... Check my recent reviews for our quality work on on time delivery :) We have experts resources of Full Stack WEB developers (Custo Περισσότερα

$500 NZD σε 10 μέρες
(60 Αξιολογήσεις)
6.3
AleenaIlyas

Hello I have read what you exactly need. I would like to ask you a few questions. Please feel free to contact me anytime so we can have a detailed discussion and finalize our budget and timeline. I will deliver in best Περισσότερα

$555 NZD σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
5.8
zbsol

Already worked on lots of projects with excellent reviews you can check Lets start..........................................

$444 NZD σε 10 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
5.4
axiomswb

I have expertise in this domain. Client's satisfaction is my first priority and believe in long-term relationship with clients. Thank you..

$500 NZD σε 5 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
5.6
$555 NZD σε 3 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
5.8
workerbee1974

I would like to bid. I have 16 years experience building databases. I have built over 250 in this time. I have screenshot samples at DonnasDatabaseDesigns on Facebook.

$444 NZD σε 5 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
5.1
RubyOnRail

Hi,I have gone through your project description. I could be confident if we can proceed towards more discussion. I am an individual developer and you will be working directly with me if we proceed work on this project Περισσότερα

$833 NZD σε 15 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
4.6
$277 NZD σε 10 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
4.3
$250 NZD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
4.2
narendragautam

Hi, I am interested. please provide details. Thanks Narendra

$250 NZD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.1
kp155

I have more then 3 years of an experience with SQL Server DBA and MySQL as well. You can visit my profile for more details about me or you can message me here. Thanks

$555 NZD σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.6
rishtitech

Thanks for giving us a few moments of your valuable time ! We are an IT company having expertise in Website Designing, Software Development and Mobile Apps. We have a team of dedicated PHP, ASP.Net, Android and IOS Περισσότερα

$555 NZD σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.3
shahidost

I believe on perfect work with 100% satisfaction of my client then payment. I deliver only exceptionally robust and well-designed work as a rule to my client. Hi, I understand your project and I am confident that I Περισσότερα

$250 NZD σε 5 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.4
$250 NZD σε 10 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
2.4
parsysmedia

Hello, We have 5+ years experience in PHP/CI/Magento/Wordpress Development/designing & provide you the most comprehensive services suitable to your requirements. We have magento certified resources who are working d Περισσότερα

$361 NZD σε 18 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
davidkurniawan

what do you need, im can create database relationship scheme, using dbms such access, mysql, ms sql. contact me for further information

$300 NZD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
vkvasanth22

∙ Having 3+ years of experience as Oracle Database Administrator, working as a part of team and ​ providing 24x7​ supports on a Production database and system su ​ pport environment. ∙ Managing RAC​ Environment effic Περισσότερα

$444 NZD σε 11 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
saifwsm

A proposal has not yet been provided

$277 NZD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
arif7576

Dear Sir, I am interested in this project. I believe I am the project will be able to successfully. Thanks Arif

$555 NZD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$533 NZD σε 8 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0