Ακυρώθηκε

Building an sql query for a report

have perhaps 90% of the query completed. I'm having trouble getting the dataset I need. It is a little complex to spell out but simple enough to show.

This is the request:

--I need all sales orders in house,

--I need each sales order to list the configured stain for that order.

--I also need the list price for each of those sales order.

select top 300 sod.ORDNUM_28 + sod.LINNUM_28 + sod.DELNUM_28 as orderlindel,

sod.PRTNUM_28,sum(sod.PRICE_28)--, cs.CFGDES_45

,[login to view URL](cs.CFGDES_45,sod.PRTNUM_28)

from SO_Detail sod left join Configuration_Str cs on sod.ORDNUM_28 + sod.LINNUM_28 + sod.DELNUM_28 = cs.CUORDR_45

where STATUS_28 < '4'

group by sod.ORDNUM_28, sod.LINNUM_28, sod.DELNUM_28, sod.PRTNUM_28, cs.cfgdes_45, sod.prtnum_28

Ικανότητες: Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων, MySQL, SQL

Περισσότερα: sql server report builder, microsoft report builder 3.0 user manual, report builder tutorial, sql create report from query, sql report examples, sql report writing tutorial, sql report query example, how to create report in sql, freelance sql query report writer, generate report sql query, sql query use api report, sql query generate report, report sql query joomla, sap sql query report, tree detail sql query, sql query select salary 1st sep 30th sep, mlm report sql query access, use sql query displaying report crystal report aspnet, sql query select latest accounts, aspnet crystal report sql query

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 8 αξιολογήσεις ) Westboro, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #16480476

17 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $130 για αυτή τη δουλειά

gopalvora

Hi i can work for Building an sql query for a report i am expert at ,Database Administration,Database Development,MySQL,SQL So send me Private message at PMB so we can discuss more about it Thanks

$122 USD σε 3 μέρες
(234 Αξιολογήσεις)
7.6
$155 USD σε 3 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
6.1
sashaE319WebGuru

Hi How do you do! As I am an experienced web developer, I have much experience with db building, management, administration and so on. I am sure I can handle that kind of task successfully as you want. Looking forwa Περισσότερα

$98 USD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
5.4
schoudhary1553

Hi there..... Warm Greetings We came along with your request for Building an sql query for a report and we reviewed your project description. We'd like to help you with confidence and satisfying results... We Περισσότερα

$200 USD σε 4 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
5.7
sherifamgadnabih

i am a lead .NET software engineer and responsible for creating a web and desktop applications using different languages and technologies if u r interested just send me a message thank you and good luck

$133 USD σε 2 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
5.4
ludwig333

hello i have read your description very carefully. i am full stack web developer. i can do your job in time

$155 USD σε 3 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.9
SeniorWebDev1

Dear sir. I have a sample project I have made before. I am a sql expert. I can do your sql management perfectly in 1 hr. I've ever done lots of works like that. Please send me your sql and db. Don't worry about m Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.1
$155 USD σε 1 μέρα
(6 Αξιολογήσεις)
3.9
dmitriyButeiko19

Hello, I will create right sql query for you. Can you send me structure of your table? I am certified SQL developer.I have good understanding of requests optimization, advanced queries. Here is link to one of my pr Περισσότερα

$66 USD σε 3 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
3.6
$88 USD σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.6
$77 USD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.4
emon777asd

I have 6 year experience Freelancer,up work,Fiverr & 99design market placeI have seen your project that i can to do easily because I have many experience to Graphic Design,Webdesign,Web Develop & programming .So I coul Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
naeemkhan989

I have 3 Years Experience on MySQL & SQL Server Working on Triggers, Joins, Cursors, Primary & Foreign Key Constraints and Stored Procedures. Diagram Designing.

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rahulprasad117

A proposal has not yet been provided

$138 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$97 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
spiritualgroup

I have 12+ years experience in web development and special in asp.net technology. I will submit project on time and very hard worker and 3-5 hour daily work. You can check my work on tareework dot com. thanks

$111 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0