Ολοκληρωμένο

Build an excel macro/VBA to update a table in MySQL database

Hi,

I am looking to build an interface using MS excel to update the data in database.

We have a table in MySQL database which holds data. task is to create a simple interface to add/update/delete the rows in this table.

Ικανότητες: Excel, MySQL, Visual Basic

Περισσότερα: php code update table mysql database, php script update asterisk mysql database, check add install excel macro vba, import excel to mysql workbench, excel to mysql converter, mysql for excel 1.3.7 download, excel mysql connection, how to use mysql for excel, mysql for excel, mysql for excel mac, mysql for excel download, php, mysql, database programming, microsoft excel, excel macro vba find word, excel macro vba odbc querytable, vbscript excel read file update save file database, excel macro vba functions cut paste, excel macro vba select copy paste internet explorer

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 6 αξιολογήσεις ) Sydney, Australia

Ταυτότητα Εργασίας: #17115027

Ανατέθηκε στον:

vw7209238vw

Hi, It is what I do almost every day. I am specialized in scrapping from the web and many clients ask for put scrapped data into excel and then in Mysql. So I know what you are looking for. please contact for details. Περισσότερα

$150 AUD σε 1 μέρα
(66 Αξιολογήσεις)
5.8

17 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $128 για αυτή τη δουλειά

Nawaz091993

Greetings! I have completed a similar project for another client and I can explain you the solution I will use if you allow me to chat. Hoping to hear.

$150 AUD σε 3 μέρες
(88 Αξιολογήσεις)
6.2
Europa17

Hello. How are you today? Just checked your description carefully and I can do your job successfully. Your description is very clear for me so I can complete your task within a day. I have rich experience in insert Περισσότερα

$166 AUD σε 3 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
5.1
lightingdavid

Hello, I have good skills in Excel/VBA. Contact me please. Thanks..............................................................................................

$155 AUD σε 3 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
5.1
$155 AUD σε 1 μέρα
(7 Αξιολογήσεις)
5.1
MikeKo815

Dear Sir. I read your requirements in carefully. I can do perfectly using PHP in short time. Of course I am sure you are satisfied about my skills. If you wish the success of operation, please send me message. I w Περισσότερα

$155 AUD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
4.9
sherifamgadnabih

i am a lead .NET software engineer and responsible for creating a web and desktop applications using different languages and technologies if u r interested just send me a message thank you and good luck

$150 AUD σε 3 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
4.9
Orientwork

I am a Data Entry/Data Processing Expert. I also have experience in word and excel. PDF to Word and Excel I know the value of time

$50 AUD σε 3 μέρες
(55 Αξιολογήσεις)
5.0
BAVarun

Expert in excel with over a decade long experience and adept in all the applications of excel - e it formulas, macros or user forms. Completed over 71 projects with a user rating of 4.9 Willing to work on your p Περισσότερα

$77 AUD σε 3 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
4.7
rickygzz85

I am an experienced programmer in VB.NET, C#, Database (Access, mySQL), WinApi, VBA, HTML, PHP, Javascript, Bootstrap I have the right background and abilities necessary to help you with your project. If you chat Περισσότερα

$50 AUD σε 1 μέρα
(15 Αξιολογήσεις)
4.0
sfeuh

hi, if You want a small application with php mysql just contact me, i will do it for you. thank you.

$30 AUD σε 2 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
1.7
$150 AUD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.8
$46 AUD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.7
worldscript

I have 8+ years in web designing & development with good experience in following skills ... 1. HTML5 2. CSS,CSS 3 & LESS 3. JS (Angular JS, Backbone JS,React JS, node.js, expresss JS, Gulf JS) 4. Java Script & J Περισσότερα

$155 AUD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
0.7
ghada333

I can do what you need in this job on time

$155 AUD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
nahese

Hi. I’m expert in Macros and MySQL

$166 AUD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
cingsis

I had many experience working with Excel and macros.

$222 AUD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0