Ολοκληρωμένο

Remote connection to MySQL server on Debian..... and ......

We want the following done:

1. Allow specific ip address to remotely connect to 2 x radius servers.

2. document how point 1 is done above.

3. Get database on server 1 to replicate to server 2.

4. Show how to add NAS devices to FreeRadius.

Project must be completed with 2 days!

Ικανότητες: Linux, MySQL

Περισσότερα: mysql allow remote connection, remote mysql connection, smtp error remote mail server initial connection, debian server mysql, setting connection filemaker server mysql, recover deleted mysql table debian server, mysql query remote database server, godaddy virtual dedicated server mysql remote access, godaddy mysql port remote access dedicated server, remote login debian server 2008, chess server debian php mysql, mysql net remote database connection, fedora server allow tcp mysql connection remote system, linux virtual server mysql, add existing database mysql, transfer sql server mysql

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 3 αξιολογήσεις ) Kanifing, Gambia

Ταυτότητα Εργασίας: #12187687

Ανατέθηκε στον:

sabdsouza

Hello, Before accepting the project I would like to check the servers and be clear of the requirements. Please provide the SSH root login details for all servers. Regards, Sebastian

$100 USD σε 3 μέρες
(153 Αξιολογήσεις)
6.5

6 freelancers are bidding on average $153 for this job

Projectssss

I’m an experienced PHP, WORDPRESS , MAGENTO , JOOMLA , ASP, .NET , JavaScript, HTML5 developer and web designer so I can get your job done. I have developed e-commerce websites, custom content management systems, we Περισσότερα

$172 USD σε 3 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
5.3
$155 USD σε 3 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
4.1
rainstreamweb

Hello, This is not copy/paste message. I read your requirements. I am interested for this job. I have expertise in Wordpress, Laravel, Magento, AngularJS, Ruby on Rails, Core PHP etc. technologies and can work on Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.7
$200 USD σε 3 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
3.4
nomanbd

Hi....I can complete your jobs listed in given time period. I have vast experience in server administration.

$88 USD σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
2.8
$222 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
kmayra655

Hello I have gone through your project description. I am ready to work with you as you approve me, I will start the work. But Before start the things I need to discuss regarding the project so we will be on same Περισσότερα

$136 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0