Ακυρώθηκε

Network and server setup to run MySQL and C# Software

I have a program using C# and MySQL backend, i need somebody to help me configuring the server to host as a local server and remote host using dyndns and setting router. It was running in previous company I have install, but now i dont have time to figure it out. I was wondering if somebody who expert can help me, i know this easy to those who are experienced.

Hope to discuss with you the timing, on teamviewer and discuss more in the issue if required.

Ικανότητες: Γλώσσα Προγραμματισμού C#, DNS, MySQL, Διαχείριση Δικτύου, Windows Server

Περισσότερα: server and network manager expert, setup amazon mysql php server, windows server 2012 network setup, setup mysql windows server 2008, rackspace mysql server setup, debian mysql server setup configure, setup ubuntu mysql email server, server setup network printer, mysql scripts run server, engineering college student attendance web based software source code mysql tomcat server, setup windows 2003 server based network, run mysql script installation setup project, setup php5 mysql 2003 server, mysql crashes run server fix, mysql run script server

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 10 αξιολογήσεις ) dammam, Saudi Arabia

Ταυτότητα Εργασίας: #12678125

12 freelancers are bidding on average $27 for this job

karunakartiwari

Hello Sir, Greeting for the day, Hope you are doing well We are Group of professional having more than 8 years’ experience in Windows/Linux Server administration , Website Hosting migration, Mail server configurati Περισσότερα

$35 USD σε 0 μέρες
(127 Αξιολογήσεις)
6.4
sayka4salim

I can help you find the issue. I have done similar applications and have configured to connect with localhost mysql backend.

$25 USD σε 1 μέρα
(20 Αξιολογήσεις)
5.4
VRTECHYS

Please check my profile to see my work history and reviews.I had completed 59 projects with 100% completion rate.I had experience in similar job. Please feel free to discuss. I am ready to start right away Than Περισσότερα

$25 USD σε 0 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
5.0
zkutch

Hello. More 20 years programming experience. I need more details to set real time and price. Regards. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(6 Αξιολογήσεις)
3.4
ilmarsparols

Hi This can be done, sure bit depends from the setup of the application, but i dont really see any isses.

$30 USD σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
2.4
theblue8488

A proposal has not yet been provided

$30 USD σε 1 μέρα
(8 Αξιολογήσεις)
2.7
seasongvw

A proposal has not yet been provided

$33 USD σε 2 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.4
stepney

Hello, This is M Rahman from Bangladesh. I am a Microsoft Solutions Associate to do such a type of job. I am always available on Email and Skype. Please have a voice or video chat if necessary. I am able to start y Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
1.1
RichardoZhang

Dear Sir, I am good at using php, java, html and other related tools to design website. I can do this for you. Thank you.

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
facsimile

Hi I m Cisco certified network and security engineer hands on experience on firewall as well proxies devices Namely Cisco asa checkpoint palo alto to name few. Have a deep understanding of networking and can handle Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
0.0
jenefainfotech1

I am expert and setup multiple server and virtual machines in past

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
vamshi06

9 years of experience in hardware and networking

$25 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0