Κλειστό

Database & Magento

44 freelancers are bidding on average €33 for this job

ktinfosoft

Dear Sir, I am Kareen Dutta, 7+ years experienced in magento development. 9+ years experienced in php/MySQL projects development. I am ready to complete this job. I have received 5 out of 5 reviews for more th Περισσότερα

€15 EUR σε 3 μέρες
(275 Αξιολογήσεις)
7.7
hardikmemagara

Hello Sir, I have gone through your requirements in brief and understand your idea and preference for job as you are looking for. I have more than 5+ years of experience in Magento. I have developed more than 100 w Περισσότερα

€18 EUR σε 1 μέρα
(344 Αξιολογήσεις)
7.0
zyeloncomputech

Hi sir, Thank you for giving opportunity for biding... we have gone through your requirements and we can Create a database Mysql and install Magento according to your exact requirements. Please Before Awardin Περισσότερα

€34 EUR σε 1 μέρα
(157 Αξιολογήσεις)
6.7
VnBestSolutions

Dear Sir. We claim to get it done perfectly for you EXACTLY in the way you want it - Kindly give we a chance and we will prove myself - Ready to prove our words, let's get it done right away and I mean RIGHT AWAY !! Lo Περισσότερα

€61 EUR σε 10 μέρες
(104 Αξιολογήσεις)
6.1
magento2expert

hi! I am a Magento developer having 7 years of experience in magento In Magento integration,Customization,Upgrade,Design and Developing e­commerce website. As a Magento developers have knowledge:­ PHP5, CSS3, Περισσότερα

€15 EUR σε 0 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
5.6
ronybridge

Hi, Do you mean installing magento with demo products & categories ? Let me know please.Thanks.....

€15 EUR σε 1 μέρα
(92 Αξιολογήσεις)
5.7
somalime

Hello, We are a professional certified Magento developer with more than 5 years of experiences. We can help create a database and install Magento for you. We'd love to know the detail of this project of yours. P Περισσότερα

€60 EUR σε 1 μέρα
(7 Αξιολογήσεις)
5.5
SUASb52

I am professional Magneto developer & Designer. I have good knowledge and experience in it. I will complete your project according to your requirement. you can check my reviews and ratings for reference. PM me for deta Περισσότερα

€15 EUR σε 1 μέρα
(18 Αξιολογήσεις)
5.6
tech4mage

Will install magento 1.9.2.4 for you. Thanks in advance and happy to help you........ ===============================

€15 EUR σε 10 μέρες
(87 Αξιολογήσεις)
5.5
IlyaT79

Hi! I can do it. It is very simple job for me. I now have some free time and can do your task right now Please contact me for details.

€19 EUR σε 1 μέρα
(25 Αξιολογήσεις)
4.9
AdamsK

hi, I am Adams, a full time freelancer proficient in php and MYSQL. I will finish the installation taday. Lets start. Thanks.

€19 EUR σε 10 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
5.2
octaservices

Hello, I am new in freelancer but not in IT sector, I have 6+ year experience in Magento development, Magento is basically for develop E-commerce website, I can easily Handle below task:- 1) Easily Handle Mul Περισσότερα

€50 EUR σε 2 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
4.8
canvas4web

MAGENTO 1 & 2 DEVELOPER MY MAGENTO 1 & 2 EXPERTNESS: • Site Development • Theme Customize • Theme From PSD scratch (Magento 2) • Migration from Magento 1 to Magento 2 • Version Upgrade • VPS server setup Περισσότερα

€15 EUR σε 1 μέρα
(41 Αξιολογήσεις)
5.0
€29 EUR σε 1 μέρα
(17 Αξιολογήσεις)
4.9
rajaryan8082

Hello, I am really interested to work on this project. I am a professional Magento developer and have over 6 years experience. I can start the work now , and can provide the best services from my end. Pleas Περισσότερα

€17 EUR σε 10 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
4.9
ak123ash

hey i'll surely complete the all the above mentioned tasks within the given time just share the details right now i'll start working on it ,i have almost 5 years experience with linux server administration with install Περισσότερα

€15 EUR σε 1 μέρα
(13 Αξιολογήσεις)
4.0
atulawasthi2

Dear Client, I have gone through your requirement & understood that you are looking for a shopping sites to be developed with shopping cart for unlimited users like buyer , seller & admin with the features like :— Περισσότερα

€555 EUR σε 20 μέρες
(1 Κριτική)
4.0
wmkosc

hi, I have been magento expert for over 6 years and have much experience in this field. I read your requirement and really interested. I installed many magento sites for my clients before so I am sure I can complete yo Περισσότερα

€15 EUR σε 1 μέρα
(11 Αξιολογήσεις)
4.1
point5nyble

Hello, I have been working with a MNC based company since last ~ 6 years, as an IT BI DWH Professional. The project is a BI DWH project which covers 3 layers of BI (ETL, Data warehouse & Reporting) and helped me Περισσότερα

€24 EUR σε 2 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
4.1
shahzaib121

Hi Dear I have a lot of experience in DataBases ,Data Warehous,DB2 , Teradata etc . I am DataBases + Warehouse certified from Oracle,postgresSQL,SQL SERVER , Access. I have done many work in Requirements analysis , Da Περισσότερα

€19 EUR σε 10 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.5