Κλειστό

xupcomxupcom

12 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $492 για αυτή τη δουλειά

Yugene90

Hiya! Please let me know your app idea, I am ready to handle your project from design to maintenance. I am a Senior android developer over 8 years. Please check my latest android projects they are all uploaded on goo Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(59 Αξιολογήσεις)
8.0
$555 USD σε 10 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
7.3
JinMeng08

Hello. I have read your description very carefully and i am so interested in your project. I am confident in your project and I can finish it clearly on time. I am well experienced and skillful app programmer. I h Περισσότερα

$777 USD σε 10 μέρες
(46 Αξιολογήσεις)
6.2
bluecoded

Dear friend, We read through the job details We very much look forward to the opportunity to work with you and to make this occasion a momentous one. Can we have a discussion now ? Sample web development w Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
5.8
Worthply44

Hello, I am "Immediately Available' to discuss about the requirement and will be able to work RIGHT AWAY upon hiring. About me : with more than 7 years, I am an expert web and mobile app developer and till now I Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
5.1
ITGAMESOL

Hello, I am honest and dedicated mobile app developer having excellent skills in programming I will design and develop the app as your requirement. I am working with an experienced team in web & mobile native Androi Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.5
invokeitsol

Hello, I have read all the Description of your project that you are looking for a developer on Android +iPhone+ Admin Panel platform. I can design and develop it for you perfectly with all Features & functionalities Περισσότερα

$400 USD σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.7
pinfytech

Hello, I am an experienced dedicated mobile apps developer. I am available full time 40 hours per week for the work. As per your need for the project i have necessary skills and expertise so i can do it perfectly an Περισσότερα

$400 USD σε 10 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
4.0
Toyash

Hello, Hope you are doing great I have 6 years of professional experience in Android, iPhone, PHP, CSS, HTML, JS, Jquery, Ajax and all the other known frameworks as well as cms based on PHP. I am full time freelan Περισσότερα

$250 USD σε 7 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.7
madel7360

i will finish your app in short time , connect with me :) ..........................................

$277 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
LinkedGatesCo

We are a startup software house and have an experienced team that have more than 17 years of web & mobile development . I'm Sure that we can deliver your project with the best quality you imagine . You may notice that Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rhemant41

I am well experienced in developing such application and can provide you feature rich application as per your requirement Relevant Skills and Experience Java PHP Android Application Development

$833 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0