Κλειστό

Write an Online App For Shopping

Online Application for Specific Shopping needs , with Notification delivered to user upon reaching specific timeframe

Δεξιότητες: iPhone, Mobile App Development

Δείτε περισσότερα: online app for billing, write online reviews money, write online content money, online app writing novel, write online articles money, find someone write app, write online shopping, write online ordering app

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Hong Kong

ID Εργασίας: #14924042

85 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $19701 γι' αυτή τη δουλειά

technotrust

We have checked your requirement and we can make this app with best quality. We have robust designer also so we can provide you app with great design. Relevant Skills and Experience We have 6+ years experience on iPho Περισσότερα

$20000 HKD σε 30 μέρες
(189 Αξιολογήσεις)
8.9
aistechnolabs

Greetings, I am very thankful for this opportunity. It’s really exciting that we have below similar kind of expertise and work experience: [url removed, login to view] ht Περισσότερα

$24742 HKD σε 30 μέρες
(45 Αξιολογήσεις)
8.6
phpMaestro

__Still waiting for FEEDBACK__ Hi, As per your brief please check our relevant work sample matching your requirement. Marketplace App - [url removed, login to view] - htt Περισσότερα

$21649 HKD σε 35 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
8.5
ifriends710

Hi, I am one of top-class iOS/Android app developer in this website with 6+ years experiences. I've read your description and get to know that you need to make mobile online app for specific shopping needs with notifi Περισσότερα

$19000 HKD σε 30 μέρες
(121 Αξιολογήσεις)
8.2
toxsltech

Hi Please have a look at similar work sample of online shopping app; [url removed, login to view] Relevant Skills and Experience [url removed, login to view] Περισσότερα

$20000 HKD σε 30 μέρες
(126 Αξιολογήσεις)
8.6
devexpertsteam

Hello, We are IT-Engineers with higher educations, having more than 15 years of experience, developing sophisticated Web and Mobile solutions from scratch. Our indicative time/cost estimation for your project rel Περισσότερα

$100000 HKD σε 45 μέρες
(58 Αξιολογήσεις)
8.2
contact2phpsl

Greetings Ready to deliver you online shopping app. I am an expert in developing Android and ioS applications have completed 300+ [url removed, login to view] interact with us to discuss this project in detail. Kindly find belo Περισσότερα

$20000 HKD σε 15 μέρες
(422 Αξιολογήσεις)
8.1
octopus823

How are you? I know you are here looking for creative and high skilled mobile app developer who can provide you good quality product on time. I can assure you that satisfaction of my clients is my prime goal and ma Περισσότερα

$21052 HKD σε 30 μέρες
(117 Αξιολογήσεις)
8.0
vasundhara19

Dear Sir, We are working on Web, iPhone, iPad and Android, We have the large team of that skills with a designer. We have checked your requirement and we are interested in working on it, would like to see wire-frame Περισσότερα

$12631 HKD σε 30 μέρες
(99 Αξιολογήσεις)
8.2
hemanshusondhi

Hi, Established in April 2006. 45+ team including 25 full time Mobile apps developers with diversified experience and growing. HTML5, Ionic, PhoneGap, IOS apps, Android apps, and Website development. Relevant Skills Περισσότερα

$20000 HKD σε 30 μέρες
(51 Αξιολογήσεις)
8.0
mobileservice001

I have 7 years of experience in mobile app development and wanted to handle this project for you. Relevant Skills and Experience I am very familiar with Swift3, Java. My major skill is Shopping app development. It wou Περισσότερα

$20000 HKD σε 30 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
7.9
zhandong0217

How are you today? I have checked your project description in carefully. I am sure i can do your project within your timeline and budget. I am a full time mobile developer with 5+ good experience I can start your Περισσότερα

$18947 HKD σε 30 μέρες
(81 Αξιολογήσεις)
7.8
HugeWave

-----------------Hello----------------- ***Let's built successful project together*** [url removed, login to view] This is my [url removed, login to view] profile and please check my profile .. As you see , Περισσότερα

$20000 HKD σε 30 μέρες
(63 Αξιολογήσεις)
7.9
technorizen

Hello, I have 6 years of experienced on mobile application and development web services I have gone through your project requirement specification and as per my previous experience with this I am capable to do this Περισσότερα

$12000 HKD σε 27 μέρες
(120 Αξιολογήσεις)
8.1
suju8811

Hi I have rich experiences in android and ios area. I have developed several design, content management and social apps. I'd like to discuss more details. Please contact me. Thanks. Relevant Skills and Experience I am Περισσότερα

$20000 HKD σε 30 μέρες
(80 Αξιολογήσεις)
7.5
jinthreek89

How are you? I am a senior developer with extensive experience in building high quality Mobile apps, Games & Web. When I work on a project, I strive for excellence and 100% client satisfaction. Having an idea Περισσότερα

$20000 HKD σε 30 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
7.5
SevenStarInfo

Hello, We want to discuss your project as we have experience in it. What Differentiates us from the other freelancers: ~ Experience of more than 5 years in Unity 3D, Xcode, CoCoa 2d, PhoneGap and major iOS and Περισσότερα

$20000 HKD σε 30 μέρες
(66 Αξιολογήσεις)
7.7
wancheng

Hello, I am an iOS expert and have rich experience in mobile app development. During my previous development, I have completed various apps including Google map app, Health & Fitness app, Social Networking App. Περισσότερα

$20000 HKD σε 30 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
7.4
DavidLiu80

Hello, Nice to meet you. I am an experienced web and mobile developer on this site. I have a great profile by completing over 100+ mobile apps and site tasks and got the great skills and experiences so far. So I am s Περισσότερα

$18947 HKD σε 30 μέρες
(77 Αξιολογήσεις)
7.9
pinelg1029

[url removed, login to view] name is Chance. I am a senior iOS & Android developer with many years experience. BestRegards Chance. Relevant Skills and Experience iOS, Android, java, swift, objc, php, bootstrap, wordpress,laravel Proposed M Περισσότερα

$20000 HKD σε 30 μέρες
(78 Αξιολογήσεις)
7.6