Ακυρώθηκε

Write an iPhone application .

Write an Iphone app from Scratch. Details will be provided in chat.

Ικανότητες: iPhone, Mobile App Development

Περισσότερα: write location based app iphone, write custom app iphone, write simple chat application vbnet, application ports android app iphone app, iphone scratch app, iphone write application locator, iphone write myspace application, working source code chat app iphone, iphone write chat app, video chat random people app iphone

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 108 αξιολογήσεις ) LAHORE, Pakistan

Ταυτότητα Εργασίας: #8952971

30 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $846 για αυτή τη δουλειά

idragon712

Hi I would like to participate in developing your project. I think I have experience in iPhone projects. I have already developed iPhone apps. You might have read this in my profile. Please accept my bid. Of cours Περισσότερα

$1105 USD σε 15 μέρες
(124 Αξιολογήσεις)
8.3
vasundhara19

Please send me your detail . here is my best apps iPhone apps ([login to view URL]) ([login to view URL] Περισσότερα

$750 USD σε 10 μέρες
(112 Αξιολογήσεις)
8.3
covernal

************************************ I have wrote on the follow link,because we can write only a little due to limited typing. [login to view URL] thanks.

$2105 USD σε 18 μέρες
(67 Αξιολογήσεις)
7.8
xiaomingming

How are you? I am software developer and expert. I have rich develop experience and have developed many apps. If you choose me, i will do my best for you. Thank you very much.

$736 USD σε 10 μέρες
(99 Αξιολογήσεις)
8.0
nazimacnsoft

Hello, How are you? I have been working in app development for over 5 years If you have app idea, I can do that with my rich exps, perfect skills No worries, if you give me a chance or test, I can show you my awesom Περισσότερα

$526 USD σε 10 μέρες
(54 Αξιολογήσεις)
7.7
syneotek

Hi there, Hope you are doing good. This is bhimashankar with "syneotek software solution" company with highly skilled and experienced professional's expertise in development of iPhone, Android, Windows Phone7 app Περισσότερα

$757 USD σε 10 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
7.5
suju8811

Hi I have rich experiences in android area. I have developed apps of several styles. I'd like to discuss more details for task. You can check my portfolio and reviews. I can do your task well. Please contact me. Περισσότερα

$1578 USD σε 15 μέρες
(108 Αξιολογήσεις)
7.9
NZTSolution

We are Mobile App Development venture established in India with global presence. Please check our portfolio at https://www.freelancer.com/u/NZTSolution.html We would be happy to help Kindly initiate the communicat Περισσότερα

$1546 USD σε 30 μέρες
(34 Αξιολογήσεις)
7.4
tosal

Hello Sir, I read through the job details extremely carefully. Have a look our portfolio: [login to view URL] Looking forward Thank you

$500 USD σε 10 μέρες
(102 Αξιολογήσεις)
7.4
murtaza1122

Hey Lets discuss in detail. [ Mobile Apps Portfolio ] Please check apps developed by me below. [login to view URL]

$750 USD σε 28 μέρες
(100 Αξιολογήσεις)
7.7
hitech10

Hi, Please let me know what features and functionality are you looking for an app. Let's have quick discussion on chat. Here, please review our work: [login to view URL] Περισσότερα

$789 USD σε 15 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
7.3
onlineshine

We are a team of 25 Android & IOS APP developers each having an experience of more than 7 years. We shall develop a user friendly IOS App with Great Look & Feel. Portfolio: [login to view URL] Upon getting re Περισσότερα

$526 USD σε 10 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
7.7
riteshjainindore

Hello Sir I have an 6 years in experience in iPhone/Swift app development. I recently developed a app similar to your requirement, Plz check my portfolio : [login to view URL] . Thanks Ritesh Jain

$315 USD σε 10 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
7.0
sangitabhuva

Hello, I have seen that you wants to make on iOS and Android base Apps development and i have 5+ Years good experience on Apps development. I have good team and already completed Taxi, tracking, social, chat base a Περισσότερα

$789 USD σε 10 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
5.9
eliteapps

Expert team of iPhone app developers expereinced with SWIFT,XCODE & OBJECTIVE-C are available to work on this app. Can you please share us the requiremnets or Mockup's of the app? We are READY to discuss and START Περισσότερα

$1500 USD σε 20 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
5.4
cnaliyadara

Hi, i have excellent experience With 4+ years. I have developed a many iphone and android application in different context, professional and personal. In terms of Mobile Application I am familiar with all components Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
5.0
impressolbdm

Hello Team, We are from Impressol E-services LLP. Is a software development company specialises in CMS development ,mobile application and Gaming design and development for iOS and Android and other platforms.

$777 USD σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
5.6
ResolutionGlobal

Hi, I would like to discuss further regarding this job. As due to word limitation I am not able to submit my proposal. I have few queries and if all are clarified we can execute the Job asap. Please do let me kno Περισσότερα

$888 USD σε 30 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.4
VibrantAppz

Hi, We have an experience of 6 years in the same industry working with mobile apps, please check our portfolio here: [login to view URL] We can handle both iPhone/iPad design & development and would like to k Περισσότερα

$777 USD σε 25 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.6
vishaldesai22

Hello sir, here is my innovative work links: [login to view URL]

$317 USD σε 6 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.3