Κλειστό

World app

26 freelancers are bidding on average ₹66537 for this job

Webwingtechology

Hello, So, you want to develop the iPhone app. We have a core experience in mobile app development. Relevant Skills and Experience Our work == [login to view URL] [login to view URL] Περισσότερα

₹128865 INR σε 30 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
7.7
amitorada

Please provide me further details for application to be developed so then we can decide timeline and cost. I will give you one year of free technical support which includes minor changes and bug fix. Relevant Skills a Περισσότερα

₹75000 INR σε 28 μέρες
(122 Αξιολογήσεις)
7.7
EliZhang221

*** iPhone | iPad | Android | FireBase | Swift3 | ObjectC | NodeJs | Ruby *** I have these skills under my belt. [login to view URL] Relevant Skills and Experience [login to view URL] Περισσότερα

₹100000 INR σε 20 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
7.4
mitss

we are more than 6 + year experienced programmer team & we provide you our best Quality App, beyond your desires with Long terms tech support & [login to view URL] provide me app requirement document. Relevant Skills and Περισσότερα

₹88888 INR σε 20 μέρες
(89 Αξιολογήσεις)
7.7
jinc107

Hello. I am interested on your job. I have many experience on Android and iOS app development. Relevant Skills and Experience I have a strong skill on the social app development and integrating api. I can develop your Περισσότερα

₹60000 INR σε 20 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
6.9
Smart1902

Hi, I'm interested in your project. Please send me a message so that we can discuss more. Relevant Skills and Experience I have a 7+ years of experience in Android and iPhone apps development.I understood your require Περισσότερα

₹66666 INR σε 20 μέρες
(72 Αξιολογήσεις)
7.2
tosal

Hello Sir, I read through the job details extremely carefully. We do native apps and publish it to respective stores. Please check our work portfolio: [login to view URL] Relevant Skills and Experience W Περισσότερα

₹50000 INR σε 30 μέρες
(84 Αξιολογήσεις)
6.9
HalosysIndia

Hello, Greetings from Mobiloitte! I understand that you are looking for an iPhone Application and it will be helpful for us if you suggest a reference App of your concern. Relevant Skills and Experience Personal Run Περισσότερα

₹62500 INR σε 20 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
7.0
dmobisoft

We have four years experience in ios development. We believe us can do the best things for you with 100% effort. Let's hire us. Regards Relevant Skills and Experience ios, swift, Object C, iphone, mobile development Περισσότερα

₹62500 INR σε 40 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
6.5
sams1

Kindly share details of the app. Relevant Skills and Experience I am an experienced Mobile App Developer having good skills in iOS, Android, XML, JSON, php and .Net technologies. Proposed Milestones ₹62500 INR - I wi Περισσότερα

₹62500 INR σε 20 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
6.3
king18yat

In the bid amount, You get website version, desktop, android and ios apps. with daily work updates , daily communication, 1 year complete (maintenance , updates , changes),No advance needed, SEO Relevant Skills and Ex Περισσότερα

₹100000 INR σε 44 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
5.9
Appiqo

www Relevant Skills and Experience fed Proposed Milestones ₹60277 INR - Milestone eww

₹60277 INR σε 20 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
6.0
₹62500 INR σε 20 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
4.5
ermayankjain

A proposal has not yet been provided

₹37500 INR σε 20 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.5
Fluper

Greetings from Fluper Ltd..!! Please have a look on our below links to our past works so far : [login to view URL] Relevant Skills and Experience We have a team of 60+ skilled & experienced fluid performers having c Περισσότερα

₹69444 INR σε 20 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.9
hirendhamecha

iPhone app development Relevant Skills and Experience iPhone app development Proposed Milestones ₹55555 INR - milestone 100%

₹55555 INR σε 20 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.3
linkmaster1008

Relevant Skills and Experience I have 5 year's experience in iOS/Android App Development. Proposed Milestones ₹40000 INR - Complete App

₹40000 INR σε 20 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.3
amitarai

Hello my name is Pranav , I have checked the details shared by you , I have worked on similar requirement and it will be done according to your need. Relevant Skills and Experience I Have 2 years of experience in I Περισσότερα

₹40277 INR σε 20 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.4
csinfotechorg

Hi, I am Sahil representing the company named CS Infotech Pvt. Ltd. We are a team of 40+ creative people who cater the market of SEO, Graphic, web & software/app design and development. Relevant Skills and Experience Περισσότερα

₹62500 INR σε 20 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
1.6
₹62500 INR σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0