Κλειστό

Upload image to s3 from android with cognito pool authentication

3 freelancers κάνουν προσφορά κατά μέσο όρο ₹389/ώρα για αυτή τη δουλειά

hirakchhatbar

Hi, I have experience with uploading files and documents to s3 bucket from android apps using their SDK. Let us discuss more about your project via chat box.

₹444 INR / ώρα
(66 Αξιολογήσεις)
6.0
pankajadhikari06

I have 6 years experience in web development and worked with lot of technology including CI and S3 customize with api

₹500 INR / ώρα
(6 Αξιολογήσεις)
4.4
sksakilhosan

Contact Me now...

₹222 INR / ώρα
(3 Αξιολογήσεις)
2.5