Ολοκληρωμένο

Unity AR Game Prototype

Create and deploy iOS build and Andriod build of 1 game from the sample.

Notes/Requirements:

1) I *** ONLY *** need a working prototype.

2) Only bid if you can complete the job within defined budget and max one week.

3) Ideally, the app should be able to run on both iOS and Android; if time not permit, please code it for iOS (ARKit) only, but make sure platform/device specific code should be separated from the remainder.

4) Please use only meaningful word/phrase for naming constants, variables, class, and methods etc.

5) Need a walk-through session with Q&A after final delivery, estimated 1-2 hours.

6) A sample game is attached for reference.

Only bid if you can complete the task in the defined budget and max 2 days

Sorry for confusing statement in project description about the project schedule.

It should be one week, not 2 days.

ignore this line: " max 2 days"

Ικανότητες: ARKit, Augmented Reality, Κατασκευή Παιχνιδιών, Mobile App Development, Unity 3D

Περισσότερα: flash game match create, flash game prototype, unity racing game, vuforia unity, unity ar vuforia, how to create augmented reality in unity, augmented reality tutorial for beginners, unity ar game tutorial, ar camera unity, unity3d augmented reality tutorial pdf, unity ar tutorial 2018, game development, unity 3d, mobile app development, video game prototype designer job description, unity car game, video game prototype, unity job game developer, game prototype description, unity facebook game

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 1 αξιολόγηση ) Houston, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #17595954

Ανατέθηκε στον:

MasterAll999

[login to view URL] Dear sir how are you. I have read your bid carefully. So what you want is my main skill. I have full experience on AR game/app with the history of 5 years. I c Περισσότερα

$111 USD σε 10 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
6.7

14 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $221 για αυτή τη δουλειά

PrettyIT4U

Hi I have read your proposal carefully. AR kit is one of my top skills. I am sure that I can complete your 6 requirements within a week. I would like to discuss more details via chat. Best Regards Yuan

$111 USD σε 10 μέρες
(59 Αξιολογήσεις)
7.3
$111 USD σε 10 μέρες
(57 Αξιολογήσεις)
7.3
lazermann

Hi! My name is Ihor, I will be glad to help you with your game. I specialize in Unity game development for 3+ years. Feel free to contact me any time to discuss details.

$422 USD σε 10 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
5.9
UnityWebMobile

Hello, how are you? I have read your project description and very interesting your sample game. I am an AR game developer who has 3+ years experience with AR game Studio. I have been developed some AR games and publish Περισσότερα

$111 USD σε 2 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
6.1
qinhanjia712

Hello I am very interested in your project. I think that the right person for the job. I have had previous experience with making similar games. [login to view URL] Pl Περισσότερα

$750 USD σε 7 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
5.1
jigsroy22

Hey, Hope you are doing great…!!! I just read your requirements. i have around 6 years of experience in the Unity3d / Android / IOS / AR / VR Development. i understood your requirements and i am able work a Περισσότερα

$111 USD σε 10 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
5.2
fullstackappcode

Hello I have build similar project in my past experience so i have experience in your project, I am full stack developer and designer, I have worked many Application, I will provide you initial features which you re Περισσότερα

$111 USD σε 10 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
5.1
pathos821vw

Hi, Nice to meet you. Having rich experience of Unity 3D game, I can do what you want. Let' s discuss about ur project with chat. Thanks.

$111 USD σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
4.3
GameBoss

Hello, I have read your request. I have full experience in developing game for 6 years. I am honest individual and passionate, hard working. I am friendly, helpful and polite, have a good sense of humor. I am always Περισσότερα

$111 USD σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.1
ReyadBader

HI RENZH. I saw the video game sample. but do you want the game to be exactly as the video? I worked for a long time in game development, especially on Unity 3D. I can develop the game in 2 days to work on android Περισσότερα

$666 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jariwalaabhi61

Hello, I see you are looking for an AR Expert for a project. I have created multiple AR Apps for different sector like Real Estate, Food Industry, Household Product, Kids Coloring App. I prefer working on Unity. I Περισσότερα

$111 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$122 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
OneZeroDev

some of my unity products [login to view URL]

$133 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0