Κλειστό

TShirt Designer App

I need a t-shirt design app that would run on either ipad or touch screen android device. It will have usual features such as

Product (with mask area)

upload image

text input

clip art

Save as a hi resolution file

Please only bid if you have developed something similar as an app - this is not for a website

Ικανότητες: Mobile App Development

Περισσότερα: t-shirt design tool, t shirt design app for ipad, best t shirt design app for mac, t shirt design app for android, t shirt design template, t shirt design ideas, t shirt design application free download, t shirt design software, best t shirt design app, Hey guys, I need T-Shirt Design on Music t, i need some t-shirt desin, t-shirt design app, t shirt design software all in one product designer, t shirt design price graphic designer, t shirt design app for web, one tree hill is all i need t shirt, hire a graphic designer for t shirt design, graphic designer prices for t shirt design, t shirt design app, t shirt design app for iphone

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) United Kingdom

Ταυτότητα Εργασίας: #16452849

64 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο £679730 για αυτή τη δουλειά

phpMaestro

_Still waiting for FEEDBACK_ Hi, As per the analysis we need to design the Tshirt design Android/iPad app with features as follows : - Product (with mask area) - Upload image - Text input - Clip art Work Περισσότερα

£1030932 GBP σε 30 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
8.5
aistechnolabs

Greetings, Thanks for the opportunity. AIS Technolabs (Expert Website Developers) is a dedicated team with over 5 years' experience and a strong workforce of 240+ Professionals. 720+ satisfied clients in differen Περισσότερα

£14432 GBP σε 70 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
8.7
vasundhara19

we have developed many application which are photo editing application and provide functionalities for apply different filters and effect on photos and also share with other applications. we have a big team of devel Περισσότερα

£10000 GBP σε 30 μέρες
(107 Αξιολογήσεις)
8.3
Wangxianming

Professional web developer is here. I am top 10 web developer on Freelancer.com. I checked your specs in detail and I am very interested. I have socks design app developed too. Please contact me with details. Περισσότερα

£1111116 GBP σε 10 μέρες
(80 Αξιολογήσεις)
8.2
yashwantdhangar

Hi there, Hope you are doing good!!! I have gone through your requirement regarding "TShirt Designer App" project and found this to be a perfect match. I am confident to do this Job. I have 7+ years of experienc Περισσότερα

£1111116 GBP σε 10 μέρες
(113 Αξιολογήσεις)
8.4
AAPBD

Hi there, Hope you are very well today. Thank for your valuable time. Can you please provide a description of your project in details? We can provide Graphic, API, Admin Panel, Android and iOS NATIVE apps. Uploading Περισσότερα

£1111116 GBP σε 10 μέρες
(111 Αξιολογήσεις)
8.5
Yugene90

Hello, How are you? I have checked your job "TShirt Designer App" and placed a bid since I can make your T shirt design app. As you can simply check my profile, I am a Native iOS/Android/Web development expert with Περισσότερα

£5000000 GBP σε 60 μέρες
(53 Αξιολογήσεις)
7.9
ITWhiz4U

Hello, client. My number one priority is customer service and satisfaction! I can develop iOS and Android apps, server backend api and admin panel in PHP,MySQL and Website for the app. I have developed man Περισσότερα

£1111116 GBP σε 10 μέρες
(61 Αξιολογήσεις)
8.0
UnitedWebSpace

How are you ? My name is Bryan. I read your project description carefully. Please check my profile, I am honest and fullstack developer. I do my best for completing your project successfully. I am fully committe Περισσότερα

£100000 GBP σε 90 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
8.0
wancheng

Hello, I am an iOS expert and have rich experience in mobile app development. During my previous development, I have completed various apps including Google map app, Health & Fitness app, Social Networking App. Περισσότερα

£1111116 GBP σε 10 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
7.7
gahisharma

Dear Client,Hope you doing well. I have gone through your requirement and as per my previous work experience i am ready to start work immediately on your project. yes i am very much expertise with Java script,XC Περισσότερα

£11111 GBP σε 100 μέρες
(62 Αξιολογήσεις)
7.9
maysaxena

Hi there , I AM READY TO START YOUR WORK RIGHT NOW HAVE A LOOK ON MY REVIEW ME AND MY TEAM IS READY TO COMPLETE YOUR WORK WITH A QUALITY WORK I have gone through your project requirement specification and as pe Περισσότερα

£2000 GBP σε 50 μέρες
(191 Αξιολογήσεις)
7.8
technorizen

Hello, I have 6 years of experienced on mobile application and development web services I have gone through your project requirement specification and as per my previous experience with this I am capable to do this Περισσότερα

£1000 GBP σε 10 μέρες
(148 Αξιολογήσεις)
8.5
leadconcept

Dear Sir, I understand that you need an iPhone & Android App not a website but can you please share detailed requirements of your App or write it down high level features with bullet points in a document? You can al Περισσότερα

£1111116 GBP σε 60 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
7.3
mitss

Hello, AS i checked your mobile app is based on custom t-shirt design concept app. and we had developed same concept app. please provide me those designs tool functional detailed document. please check our design t Περισσότερα

£61111 GBP σε 105 μέρες
(90 Αξιολογήσεις)
7.8
£1111116 GBP σε 10 μέρες
(144 Αξιολογήσεις)
7.6
Sunlight10

100% JOB COMPLETED, 100% ON TIME, 100% ON BUDGET on freelancer.com [login to view URL] Hello sir. I checked your project description and I am very interested in this job. Περισσότερα

£1111116 GBP σε 10 μέρες
(60 Αξιολογήσεις)
7.7
EliZhang221

Hi. After reading your project post “TShirt Designer App“, I’d like to discuss in detail about your project, and please let me know these things below if it is possible. - Do you have any mockup designs? - or An Περισσότερα

£1111116 GBP σε 10 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
7.1
£500 GBP σε 10 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
7.2
yashtechsolution

Hello, I have viewed your requirements and found our self the most appropriate for the project Please share all the requirement details across to me So i can go through it and start working on it. I am having Περισσότερα

£10000 GBP σε 10 μέρες
(78 Αξιολογήσεις)
7.4