Ολοκληρωμένο

Taxy Driver app

Ανατέθηκε στον:

yashtechsolution

Hola, He enviado el requisito de publicar tu proyecto. Necesitas la aplicación Build Taxi como UBER. Soy desarrollador full stack, he trabajado muchas aplicaciones antes y vivo en la tienda de aplicaciones. Po Περισσότερα

$1500 USD σε 24 μέρες
(84 Αξιολογήσεις)
7.5

182 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $2611 για αυτή τη δουλειά

Teknowledge

Hey, I have read your description, but is it possible to discuss further ? Please do open up a chat to discuss further and let me know a suitable time. Which timezone are you from ? About us : I've got 12 year Περισσότερα

$10000 USD σε 90 μέρες
(153 Αξιολογήσεις)
9.5
contact2phpsl

Hi Martin, I have read your job details and understand that you need “Taxi” app that will help a user to find and book a nearby taxi within a few minutes. KEY FEATURES:- ------------- -User registration via Emai Περισσότερα

$5833 USD σε 30 μέρες
(569 Αξιολογήσεις)
9.2
octopus823

How are you? I have experience in Uber . Please contact with me and let's discuss more details. Best Regards.

$3000 USD σε 30 μέρες
(294 Αξιολογήσεις)
9.3
aistechnolabs

Greetings!! I am very thankful for this opportunity. It’s really exciting that we have a similar kind of expertise and work experience. Admin Panel: [login to view URL] Video of app: https://dr Περισσότερα

$2951 USD σε 30 μέρες
(63 Αξιολογήσεις)
9.0
EliteSolution8

Hello I've read your description and can know that you'd like to build a taxi app similar to Uber. As a senior developer who has good experience in mobile app development, I'd like to help you with this project. Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(60 Αξιολογήσεις)
8.9
HugeWave

Hi ***Let's built the successful project together*** https://www.freelancer.com/u/HugeWave.html This is my freelancer.com profile and please check my profile .. As you see , I have good experience in this Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(111 Αξιολογήσεις)
9.0
phpMaestro

Hello, Greetings!! We have analyzed your project requirement in detail, as per the analysis we need to develop an Android app. We need to develop the app with features such as Google Map, Payment Gateway ( PayPa Περισσότερα

$2000 USD σε 30 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
8.7
sphinxsolution

Hi, We have gone through the project description and understand that you are looking for mobile application for taxi driver. We are Sphinx Solution, a team of dedicated 80+ developers, who are experienced more th Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(76 Αξιολογήσεις)
8.5
SRajpurohit

Hi Santiago, I have placed bid on your other posting having the same requirement. Let me share the relevant apps with you here too: Empty Trip Taxi App: [login to view URL] Περισσότερα

$2666 USD σε 30 μέρες
(41 Αξιολογήσεις)
8.4
mingah429

Taxy Driver app Hello, I read your description and got what to do. I am looking forward to discussing more for your project. I am ready now, please message me to start your project. I have 7+ years of experie Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(56 Αξιολογήσεις)
8.4
Yugene90

Hello, How are you? I have checked your job posting "Taxy Driver app" and placed a bid since I have already developed taxi apps similar to yours. If you are looking for a dedicated developer and reliable partner for Περισσότερα

$1500 USD σε 30 μέρες
(67 Αξιολογήσεις)
8.4
kongxiangjia

Full Time Mobile / Web developer for 7 years. Hi. I've got to know that you need to build taxi app . I think I can complete your app with my skills. https://www.freelancer.com/u/kongxiangjia.html. I am on Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(147 Αξιολογήσεις)
8.4
zhandong0217

Nice to meet you. Here is my experience. https://www.freelancer.com/u/zhandong0217.html I have already built this kind of taxi App before. Let's discuss in detail with me I am a full time and hard-working mo Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(116 Αξιολογήσεις)
8.4
BlueGenie95

UBER App experts here. Please send a private message here for share our existing App demo here. Looking for your reply. Thanks.

$2222 USD σε 12 μέρες
(246 Αξιολογήσεις)
8.6
goutam08

Hi, I'm Sabyasachi Saha, Technical Director of Techno Exponent. I am having a Bachelor and Masters in Engineering Degree in Computer Science. I have an in-house team of 132 Technical Staffs and 43 UI/ UX Designers. Περισσότερα

$5000 USD σε 90 μέρες
(58 Αξιολογήσεις)
8.1
ominfowave

Hi there, My Name is Vishal. I have read brief of your requirement. You would like to design and develop mobile app for android and ios platform. Here is our expertise/specialities : - All type of social media i Περισσότερα

$2722 USD σε 62 μέρες
(234 Αξιολογήσεις)
8.1
amitorada

Hi Kindly refer the below my driver side app development for uber type taxi app. Driver:- [login to view URL] Driver:- [login to view URL] Περισσότερα

$3000 USD σε 30 μέρες
(171 Αξιολογήσεις)
8.3
Honestdeveloper1

Taxy Driver app Dear sir I have completed projects similar to your requirement in the past. If you could share your project detail requirements, I will share relevant past work and demo. I already developed Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(53 Αξιολογήσεις)
8.2
Beautistar

Hello I read your project description that is to build taxy delivery app and I am very interested in your project. As you can see from my freelancer profile, I have top certificated skills and have good experiences Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(122 Αξιολογήσεις)
8.4
ITWhiz4U

Taxy Driver app Hello. How are you today? I have read your job post in carefully and understood everything what you want. I have developed 60+ apps & published them app stores in successfully for 6+ years so h Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(72 Αξιολογήσεις)
8.3