Σε Εξέλιξη

Simple Animation for Android

Ανατέθηκε στον:

JamesJohn1214

Hello. Thanks for your job posting. As an experienced android app developer i have read your job description and really interested. I am very familiar with animation in android platform. I can start immediately a Περισσότερα

$155 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.2

18 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $142 για αυτή τη δουλειά

jinzhenzhu8691

My name is Li Ming. Having an experience of more than 5+ years in web development and designing with strong command working in Android, iPhone, Javascript, PHP, Website Design and much more, I can assist you properl Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
7.3
Gates777

Hello!!! How are you today? I am very interested in your project. I have read your project description very carefully. I can make the animation in android app. I have developed many mobile android and ios apps for Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(123 Αξιολογήσεις)
7.1
JinDongZhe

Hello Sir, I read your job description very carefully and I believe I am very qualified for your project. I can start your project immediately and finish your project successfully within given timeframe with high q Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(118 Αξιολογήσεις)
7.3
super2lao

You think , I will do it with full of your IDEA! hello,sir. I'm a professional programmer with 6 years of experience. I've already done this kind of project before. If you award me, I'll implement all of your requireme Περισσότερα

$147 USD σε 1 μέρα
(106 Αξιολογήσεις)
7.2
edison4mobile

Hi, how are you? I have checked your image carefully. Really this is not problem for me to make. As I have good knowledge in recyclerview so. I can deliver good result in another some hours. Please visit me to get Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(59 Αξιολογήσεις)
6.7
mekiho

Nice to meet you Dear employer. I am senior android developer and the recyclerview in android is a very simple for me. if you worked with me, you could get cost result within your deadline, It is a swimming on the Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(50 Αξιολογήσεις)
6.0
$155 USD σε 3 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
5.8
jones417

Over the last 7 years I have developed a wide range of mobile applications for smartphones, tablets and smartwatches. Most of my clients are companies from the small business but I've also worked for Samsung, Shutterst Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
5.7
buldier08

My name is Nelson. Hi, thanks for your job posting. I don't look new client but I read your serious job posting. That's why I write this bid with happy mind. Some of my developed projects are below:- - Mobile Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
5.3
KpStar

Hello, I'm high skilled mobile application developer with 5+ years of rich experiences. I'm sure that I can complete your project as you want without any error These are apps I have developed recently. https://it Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
4.6
tcbinh

Hello, The requirement is very clear. I could understand and complete it soon. Don't you request any technical document for release? Could i have a first cooperation? Thanks, [login to view URL]

$100 USD σε 2 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
4.7
TD888

Hello sir! Yes, It is very simple for me, I can do your project within 2 hours Waiting for your kindly reply Regard

$150 USD σε 3 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.1
$155 USD σε 3 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
3.8
$155 USD σε 3 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
3.7
slobodyanik

Hello, I just checked the image you attached. What animation do you need? I would like to discuss this project in detail. I'm ready to start your project right now. Hope to hear back from you. Regards, ill Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.7
akbusinessesltd

Dear hiring manager, I am an Android developer with nearly 5 years of experience. A lot of Android application I have created. So, I am pretty familiar with animation in android app. As i have seen your example of ani Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.5
toon1903

Most Respected, I could do that for you, please check out on my portfolios. If you interested don’t hesitate to contact me. Best Regards, Toon

$100 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0