Κλειστό

Reading data

Hi Freelancers, Sorry for my poor English. We developing an android app for one organization. But we stuck in developing switching data between apps (For example In my app will open Flipkart so in this I will search for the item that searchable should copy and able to search in another app without manual copy paste). If you not clarified Please ping me.

Ικανότητες: Android, Java, Mobile App Development

Περισσότερα: Hi - I am developing a website and looking to update a piece of the content while we are working on the functionality and other , how much cost developing app freelancers, reading data html visual basic, vba reading data email, reading data excel sheets, reading data file finding average perl, use reading data txt file, good reading data english, programming reading data txt file, reading data websites, reading data mysql server 2008 ajax, reading data excel file, profiles data entry freelancers wanted hyderabad, vba reading data web, script reading data web page, optical character reading data processing, reading data access database joomla site

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Bengaluru, India

Ταυτότητα Εργασίας: #17001696

17 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο ₹24771 για αυτή τη δουλειά

Mickelson

Dear Client, I have just read your proposals but didn't get what you mean. Let me know more in details via chat. I am a native android and xamarin developer. King Regards.

₹30000 INR σε 10 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
5.1
innosen

Hi, I have more than 4 years experience in Android native and hybrid. Have good knowledge of Kotlin and Java both for Native apps. Please check my play store apps: [login to view URL] Περισσότερα

₹12500 INR σε 10 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
4.5
KishnaInfoway

Hello. I am fulltime available. I would like to work on your project.I start work an Asap. I have 5+ years experience in an Android development. I am waiting for your positive response. Thanks. Rahul.

₹12500 INR σε 10 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
3.8
massinfoline

Hello Dear Sound nice from your job details but I need much more info about your project in order to provide you my complete proposal with cost and time partition. But based on the current description, I am pre Περισσότερα

₹33333 INR σε 15 μέρες
(1 Κριτική)
3.4
₹12500 INR σε 10 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
3.7
₹27777 INR σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.2
abhisheksharma24

Hello i have experience of 4+ years in mobile application development. I want to do this for you. please explain me your requirement in detail.

₹35555 INR σε 15 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.1
inmortaltech

A proposal has not yet been provided

₹12500 INR σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
1.5
narukasachin

Hi, Thank you for the opportunity. As per your requirement, I would like to tell that we have a very strong experience of more than 6+ Year’s in the IT industry. I would also like to mention that we have experts work Περισσότερα

₹16666 INR σε 5 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.5
pamuj

A proposal has not yet been provided

₹44444 INR σε 50 μέρες
(1 Κριτική)
0.5
abinaya86

hi, Basically, what you are looking for is sharing data between multiple apps. How have you set up your content provider ? Are u available online for a quick discussion ? Please let me know

₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
AmolZinjadeP

Hi, I have Complete team for Andriod App development I can help you with your project Contact me for more detail

₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.4
₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rvsoni31

Hey there, I am experienced Android developer. I have 4 years of experience in web & mobile applications development. Let's connect on chat section to discuss & start it.

₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
RajithRajan

We can fix your issues and only required for one week time as per understanding your problem. I have enough exeprience interprocess communication

₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
bhavinvora55

A proposal has not yet been provided

₹16666 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Shaz777

A proposal has not yet been provided

₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0