Ολοκληρωμένο

React.js Native Mobile developer

Ανατέθηκε στον:

VIPIGOR125

RC01 Hi there! I've read your project description. As a professional mobile app developer experienced in React Native for over 5 years, I am sure and confident to do your project flawlessly. [login to view URL] Περισσότερα

$800 USD σε 15 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.7

78 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $970 για αυτή τη δουλειά

aistechnolabs

RC01 Greetings, Thanks for the opportunity. AIS Technolabs (Expert Developers) is a dedicated team with over 7 years' experience and a strong workforce of 240+ Professionals. Understanding: I have gone through your Περισσότερα

$2600 USD σε 30 μέρες
(68 Αξιολογήσεις)
9.1
beepig

Hi there, I'm a mobile applications development team manager and a developer myself too, and I'm very interested in your job post involving these skills. We have recently worked in iOS/Android/Windows Phone apps devel Περισσότερα

$1000 USD σε 20 μέρες
(150 Αξιολογήσεις)
8.5
xiaomingming

Hello I m a senior react native developer working for 5 years over. I want to chat with you for details and begin successful job. please contact me when you re available. I am ready always for you. thanks

$900 USD σε 7 μέρες
(103 Αξιολογήσεις)
8.0
hemanshusondhi

RC01 NO UPFRONT PAYMENT REQUIRED! We very well understand that as soon as you have posted this project, you would be flooded with tons of bids and making it very hard to choose the right freelancer for you. Be Περισσότερα

$1000 USD σε 21 μέρες
(62 Αξιολογήσεις)
8.2
wuyong2020

Hello I am React expert and have experienced a lot. This project is very interesting for me and perfect fit with my skills. I would like to discuss more details with you. Hope to meet you soon. Best Regards

$999 USD σε 7 μέρες
(76 Αξιολογήσεις)
7.8
mekiho

RC01 Hello As you can see in my history, I have rich experience in react native. So I am very confident in any react native project. I am full time developer I can work more than 40 hours. Please contact me a Περισσότερα

$1000 USD σε 10 μέρες
(116 Αξιολογήσεις)
7.9
Gates777

Hello , How are you? I read your requirement carefully and understood perfectly. I am a senior react js and react native developer with +4 years of experience. Please check my portfolio. then you can trust my react ski Περισσότερα

$900 USD σε 7 μέρες
(199 Αξιολογήσεις)
7.7
JinDongZhe

RC01 Dear, manager! Thanks for visiting my proposal. I am a React-native senior with 4+ years of experiences. For this period, I built lots of apps for clients and they satisfied to my work and they gave good reviews Περισσότερα

$900 USD σε 14 μέρες
(147 Αξιολογήσεις)
7.8
$1000 USD σε 20 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
7.3
Dreamappsolution

Hi sir, I read your project description .I can do your project & able to run successfully. I have 6+ years experience for mobile application development & done over 200+ mobile apps by a good team members . It wil Περισσότερα

$1000 USD σε 45 μέρες
(158 Αξιολογήσεις)
7.5
alexsun1222

Dear client, Thanks for this wonderful opportunity! I have done a lot of mobile apps and backend successfully, it's a piece of cake for me. I share some of my proud app links, here. I have also developed the backen Περισσότερα

$800 USD σε 10 μέρες
(58 Αξιολογήσεις)
7.1
JinTaiZhe

Hi. I hope to see you in chat, to discuss in detail. As you can see from my reviews and profile, I am a experienced developer with full stack knowledge and career on these technologies. I am sure I can do this perfect Περισσότερα

$900 USD σε 7 μέρες
(70 Αξιολογήσεις)
7.5
wang1223

RC01 How are you? I am a mobile developer with rich experiences for react native. I saw your project description. After deep researching your project, I thought I could help you a lot. I have a good grasp of Περισσότερα

$1000 USD σε 10 μέρες
(45 Αξιολογήσεις)
7.2
heltleo59

RC01 Hi, Can you share more detail about your project? As a professional full stack developer who is mastered in React Native, I am very interested in your project. Hopefully look forward to discussing more detail Περισσότερα

$900 USD σε 7 μέρες
(51 Αξιολογήσεις)
7.4
jexplorer

RC01, How are you? 5+ years of experience in React Native and Below you can check our recent RN apps: [login to view URL] [login to view URL] Περισσότερα

$1111 USD σε 13 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
6.5
shreeyait

Hello, Hope you are fine there. We have checked good experience with Mobile App projects and the reason we came across here  to give the best output to your project with supreme quality. We have developed different Περισσότερα

$900 USD σε 15 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
6.9
bb14816

RC01 Hello. I have great skills of web, native mobile sdk, React JS ,Node JS and React Native app development. I am skilled and experienced in iOS and Android app and back-end development. I will work at your availabi Περισσότερα

$900 USD σε 7 μέρες
(73 Αξιολογήσεις)
6.6
grigorywazin

Hi, I am a SENIOR mobile developer who has strong skills in iOS/android native/hybrid(Swift/Objective-C, Java, React Native). For last 9+ years, I’ve developed 70+ mobile apps . Also I have rich experience in back Περισσότερα

$1000 USD σε 10 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
6.1
kkc1985612

Hi, I am a Full-Time, professional developer have specialized in React Native and Expo with Redux/Redux-Saga/Recompose/Axios, Apollo Client/GraphQL, JSX, ES6, TypeScript, SCSS, Node.js, NoSQL MongoDB, Mongoose/Express. Περισσότερα

$900 USD σε 7 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
6.4
kongxiangyuhunch

RC01 Dear, Client. I have a lot of experience in React Native apps & web development. As I am dedicated developer. I will satisfy you. Let me know if you have any interest about me. Thank you very much. Best reg Περισσότερα

$1000 USD σε 10 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
6.1