Κλειστό

Publish iOS app multiple target with Automation (fastlane)

I have a iOS app with multiple target (30) I want to publish all the app with single scrip. There are many solution available (well known is: [login to view URL]).

What you need to do make small proto-type which should have 2 target. Based on the target change the app name (Proto1 & Proto2), main screen background color. Then make the script which allow you to update the app to store. (Assuming the fist release we will do manually)

Ικανότητες: Android, iPad, iPhone, Mobile App Development, Objective C

Περισσότερα: iphone budget app multiple phones, drag drop multiple target actionscript, drag drop multiple target, develop publish iphone app, iphone app multiple choice quiz, publish iphone app store, design home page multiple target audiences, android gmail app multiple accounts, dollars publish android app, publish iphone app company, publish pdf app iphone, publish ebook app store, interactive brokers api multiple target, ios app manager manage apps, iphone app multiple select, publish ios app ipad, automation testing of an ios app with appium, ios app - maintenance and publish -- 2, ios app maintenance and publish 2

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 5 αξιολογήσεις ) Kolkata, India

Ταυτότητα Εργασίας: #17774039

2 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $24 για αυτή τη δουλειά

EmpleInnovations

Hi I have experience in ios. With over 5 years of experience in this. I work quickly, design strong solutions, write clean and professional code, and learn and adapt skillfully to new challenges. Can I work on Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
3.2
moutazmohamed6

I always care about my client satisfaction & quality I am mostly in love of communication. I like to be in touch with my clients 24/7 so that they can catch me any time when they need me.

$22 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0