Κλειστό

Online earning game

5 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο ₹15333 για αυτή τη δουλειά

appmechanic

Hi there! I went through your requirements and understood it to little extent. I can make a game like Tambola for multiuser where they play with one another and get rewarded with the points. Questions: ======== Περισσότερα

₹25000 INR σε 10 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
6.4
aliarslangorsi12

What you mentioned here is Online earning game. I am more inclined towards Computer Graphics and Game Development. Where I am learning Web GL. I have already worked with Blender, Maya and Cinema 4D and writing a pro Περισσότερα

₹11111 INR σε 7 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
1.9
bhavikaweb

Hello We develop games (Casino Games, Card based games, Facebook Games, Board Games, Unity based games), Mobile Apps(IOS, Android and windows)we are gaming industry and we are masters in game development we have done o Περισσότερα

₹16666 INR σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
BiahCoelho

Quero

₹13888 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Michaelaguirre1

Hi good day! My names michael aguirre I am from Colombia I am an entrepreneur and student. I am very attentive and responsible, I have an advanced iphon and I am very interested in your project. I am at your service! H Περισσότερα

₹10000 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0