Κλειστό

I need someone to set up IMAP email on all my devices Mac, Mac Book Air, iPhone 6 and iPad mini 4....anybody interested?

14 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $627 για αυτή τη δουλειά

softwareweaver

Hi, We have gone through your project details & we are confident our team has the right credentials to develop your app. Kindly do share further requirements, any screen mock-ups and/or screen flow diagram so that we Περισσότερα

$750 AUD σε 30 μέρες
(85 Αξιολογήσεις)
8.0
KESHAVINFOTECH

Hi Thanks for your valuable time. :-) Just reply with 'Yes' and We will come up with a. Detail project plan with our comments/queries. b. Best-feasible-real COST & TIMELINE Latest Apps : [login to view URL] Περισσότερα

$750 AUD σε 28 μέρες
(154 Αξιολογήσεις)
8.2
SevenStarInfo

We are happy to discuss our proposal with you. KEY POINTS THAT MAKE US DIFFER FROM OTHERS: ~ We have 5+ years of experiences in Unity 3D, Xcode, CoCoa 2d, Phonegap and major iOS and Android developement. ~ 150+ su Περισσότερα

$1000 AUD σε 10 μέρες
(70 Αξιολογήσεις)
7.8
prashushinde9

Hello, I understood the initial scope of this project. Although i want to discuss further this job in order to prepare the final concept for this project. After Complete discussion over the call or in chat, i wi Περισσότερα

$773 AUD σε 15 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
6.5
shreeyait

Hello Sir, Hope you are fine there. We are having good experience with Mobile App projects and the reason we came across here to give the best output to your project with supreme quality. We have developed Περισσότερα

$555 AUD σε 10 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
6.8
Shopify

I want to discuss this project with you further, let me know the best suitable time for you to schedule the meeting, Feel free to message me at any time, i used to be online 14 hrs in a day on this website so probably Περισσότερα

$773 AUD σε 18 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
6.5
$736 AUD σε 10 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
5.9
RubyOnRail

Hello, I understood the initial scope of this project. Although i want to discuss further this job in order to prepare the final concept for this project. After Complete discussion over the call or in chat, i wi Περισσότερα

$777 AUD σε 15 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
5.2
$555 AUD σε 10 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
3.9
givaudan

Install and let it Work in good

$350 AUD σε 0 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
cheapgetcode

Please add me on Skype oct2813 to proceed. I am [login to view URL]

$370 AUD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
fairchance

Dear Sir, Hi Thank you for providing us this opportunity to serve you in a professional and efficient manner. I already doe such kind of job earlier: [login to view URL] .I am senior freelancer and he Περισσότερα

$666 AUD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jhartley5

Just to be clear, you need email setup on all of your devices using IMAP and the emails will be coming from your own Zoho server. I can help you do this. We can get together via skype and I'll remote into your Mac and Περισσότερα

$277 AUD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
gyt

$444 AUD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0