Ακυρώθηκε

Mobile phone number apps

7 freelancers κάνουν προσφορά κατά μέσο όρο ₹1674/ώρα για αυτή τη δουλειά

zhangguimin0604

Hi there! I have read your project description and am sure I can give you the best result of it. I am a dedicated Web/Android & iOS app developer. I would like to assist you in Social Network & Media mobile applica Περισσότερα

₹2083 INR / ώρα
(17 Αξιολογήσεις)
6.7
ownmyserver

Hello Friend, We have 4+ year experience in design and development of Websites and Mobile Applications. We have relevant experience to your requirement. We can do your project. We have expertise in developing Appoi Περισσότερα

₹1388 INR / ώρα
(10 Αξιολογήσεις)
4.8
HDJivrani

Hi There, -I am Talented and Experienced Android Native Mobile Application Developer looking here for a chance to show my programming skill. -I am the Member of GDG(Google Developer Group,Ahmedabad) and have depl Περισσότερα

₹2083 INR / ώρα
(26 Αξιολογήσεις)
4.8
ResultsDelivered

Hello Sir, I read your post carefully and I am absolutely sure that I can do the project very well. We are the team of 50+ employees and over past 5 years we have completed 300+ projects in mobile application deve Περισσότερα

₹1500 INR / ώρα
(2 Αξιολογήσεις)
2.8
ayushi53

Greetings, This is Ayushi Mishra. We have experience of 5 years for website and android app development. I have gone through your requirements we can make application or website according to your requirement. I kno Περισσότερα

₹2083 INR / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
pku5ad093e834b40

hey I have experience and we have ready made like this I just checked link please review my certain work . have 10+ year of experience in IT sector. If you give me an opportunity to work with you I ensure you never le Περισσότερα

₹1251 INR / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
professionalgs

Dear Client, I completely understand your job requirement. I will start working on your project immediately once you hire me. I have 2 years of experience with Android and can provide assistance with de Περισσότερα

₹1333 INR / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0