Ακυρώθηκε

Mobile Development

12 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $2356 για αυτή τη δουλειά

fashionMobile7

Dear sir. To get me in here, will be one of your Gold. I am a high quality and top mobile developer. I have rich experiences in developing mobile app for over 5 years. Before felling in love with mobile apps, I had wor Περισσότερα

$2368 USD σε 30 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
7.9
AsiaMobile

Hello sir. I am a passionate mobile developer with 5+ years rich experience. Before felling in love with mobile apps, I had worked extensively with objectiveC, XCode, Java, C++ to have a strong grip on OOP and design p Περισσότερα

$2368 USD σε 30 μέρες
(87 Αξιολογήσεις)
7.8
chenjing2579

Hi, I am a fullstack mobile app developer. I can start immediately and complete this project in the shortest period. Looking forward to hearing from you soon! Thanks and Best Regards.

$2368 USD σε 30 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
7.4
jinlongwei

Hello,Could you show me the wireframe of your idea? like this one: [login to view URL] I developed many mobile apps so far for 6 years and have long and good expe Περισσότερα

$1578 USD σε 20 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
7.5
wangping1126

How are you I am so interested in your project. I am very confident to deliver perfect result I hope to meet you to discuss more details. I would look forward to hearing from you. Kind regards. Wang

$3157 USD σε 30 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
7.0
kongxiangjia

I have developed android apps for 5 years. I had made taxi app, food delivery app, gps tracker, game app, social app, chat app, photo editor app, photo sharing app like instagram, spy app. [login to view URL] Περισσότερα

$3000 USD σε 30 μέρες
(34 Αξιολογήσεις)
6.6
daguang

Dear hiring Client! - I'm a Senior iOS&Android Developer with 7+ years of experience - I can be responsible for the design, development and deployment of the apps. - I always maintain clean codebase and contribute Περισσότερα

$2368 USD σε 30 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
6.6
alexsun1222

Dear Sir! I am mobile expert with 5+ years of experience. I have ever developed many mobile applications by native technology. I have ever used Android Studio, Eclipse and Java For Android, While developing man Περισσότερα

$2368 USD σε 30 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
6.2
comet107

A proposal has not yet been provided

$2368 USD σε 30 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
6.3
assuranceDev

Dear sir I read your job description carefully and I think I’m very qualified for your project. I’m Android/iPhone Senior Developer. I have expertise technical experience of mobile app develop with the best practi Περισσότερα

$2368 USD σε 30 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
6.3
trustman1207

Hi sir I have a high recommended work history . With my work experience, you will feel satisfaction on my production. [login to view URL] [login to view URL] Περισσότερα

$2368 USD σε 30 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
5.8
TechAdroit7

Hello Sir, I read through the job details extremely carefully and I am absolutely sure that we can do this project with the highest standards and in timely manner. Have a look at our sample work [login to view URL] It Περισσότερα

$2000 USD σε 30 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
5.9
Jinlong777

A proposal has not yet been provided

$2368 USD σε 30 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
5.5
seekdeveloper

Hi, I have read your post and understood your requirement and I have great experience in handling -Native: iOS, Android (Objective-C, Swift, Java), PhoneGap, JNI, NDK (C/C++),Cocoa, Cocos2d game engine, OpenGLES, Περισσότερα

$3092 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
4.8
mobilestar2015

Hi, Dear. How are you? I just read your description twice again and applied with my skills and experiences. Confidently I am sure that my skill sets and experiences are ideal match for your project. Even my curr Περισσότερα

$1500 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
vitalpeak

Hi there, Looks like interesting project. I understand you want mobile App. We are a small team of App experts, Checkout our play store url [login to view URL] Περισσότερα

$2105 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0