Κλειστό

Mobile development

72 freelancers are bidding on average $619 for this job

HugeWave

-----------------Hello----------------- ***Let's built successful project together*** https://www.freelancer.com/u/HugeWave.html This is my freelancer.com profile and please check my profile .. As you see , Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(95 Αξιολογήσεις)
8.7
contact2phpsl

Greetings I am an expert in developing ioS applications have completed 300+ [login to view URL] interact with us to discuss this project in detail. Kindly find below iOS links of my work: [login to view URL] Περισσότερα

$500 USD σε 5 μέρες
(496 Αξιολογήσεις)
8.7
EliteSolution8

Here you can go with Elite-LEVEL Freelancer, EliteSolution. Let's go together for your project. How are you today? I am a full stack developer who has good experience in mobile and web development I am her Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(49 Αξιολογήσεις)
8.2
sphinxsolution

(From the makers of Vivino & Dah Makan) Hi, I hope you are doing well, We are 7 year young rapidly growing Mobile App Development Company based out of New Jersey, USA, Gold coast, Australia & Pune, India. Περισσότερα

$1500 USD σε 30 μέρες
(81 Αξιολογήσεις)
8.4
wancheng

Hello, I am an iOS expert and have rich experience in mobile app development. During my previous development, I have completed various apps including Google map app, Health & Fitness app, Social Networking App. Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
7.8
jinthreek89

How are you? I am a senior developer with extensive experience in building high quality Mobile apps, Games & Web. When I work on a project, I strive for excellence and 100% client satisfaction. Having an idea Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
7.8
AppXonedotCom

Hi , please share requirements of your app so we can proceed . Relevant Skills and Experience Corporate Profile & Portfolio: [login to view URL] Some Of Our Android & iOS Apps : http://axup Περισσότερα

$526 USD σε 10 μέρες
(75 Αξιολογήσεις)
8.0
technorizen

Hello, I have 6 years of experienced on mobile application and development web services I have gone through your project requirement specification and as per my previous experience with this I am capable to do this Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(144 Αξιολογήσεις)
8.4
EccentricCoder

Hi mate, I’m not writing any template bids like everyone else. Top 1% freelancer, 100% completion rate only I have. I would like to work on your project. Can you please provide more details about your project. Περισσότερα

$845 USD σε 3 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
7.4
ghulammurtaza204

I have an experienced in house mobile and web design and development team and we will provide you best solution according to your requirement. Please let me know if you are interested to work with us. Relevant Skills Περισσότερα

$888 USD σε 10 μέρες
(53 Αξιολογήσεις)
7.7
SevenStarInfo

Hello, We want to discuss your project as we have experience in it. What Differentiates us from the other freelancers: ~ Experience of more than 5 years in Unity 3D, Xcode, CoCoa 2d, PhoneGap and major iOS and Περισσότερα

$750 USD σε 10 μέρες
(67 Αξιολογήσεις)
7.7
phanthan

Hello, Greetings !! I am interested and ready to start. I have deep knowledge in top iOS,Android services such as In app purchase, Payment integration, Camera ,Graphics Drawing, Animation, Geo location, Push Notifi Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
7.3
EliZhang221

*** iPhone | iPad | Android | FireBase | Swift3 | ObjectC | NodeJs | Ruby *** I have these skills under my belt. - this is my previous doctor and patience reminder app [login to view URL] - this is my Voi Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
7.4
SRajpurohit

We have gone through your requirement and would like to convey you that we are a full stack development team and working on Mobile App development since 2012. Relevant Skills and Experience Our previous work: https:// Περισσότερα

$1500 USD σε 30 μέρες
(34 Αξιολογήσεις)
7.7
Yugene90

*** Hello, You have an idea and I'll make it. *** I am a senior Mobile/Web app developer and will serve you the best work. I had worked as a senior mobile/web developer in FTD Company for over 8 years and have develo Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
7.6
covernal

Hi As a high experienced mobile app developer, I can do your project perfectly. I have 4+ years of experience for iOS & Mac app development. I have made 30+ apps and published to App Store. Relevant Skills and Experi Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(63 Αξιολογήσεις)
7.8
suju8811

Hi I have rich experiences in android and ios area. I have developed several design, content management and social apps. I'd like to discuss more details. Please contact me. Thanks. Relevant Skills and Experience I am Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(89 Αξιολογήσεις)
7.6
JoomlaVogue

[login to view URL] [login to view URL] Relevant Skills and Experience [login to view URL] Περισσότερα

$277 USD σε 10 μέρες
(64 Αξιολογήσεις)
7.5
esolzsales

Hello, We have read your project requirements and we have understood that you want to build an android or iPhone/IOS app. If you want then we can have a productive discussion on FL chat . Relevant Skills and Experien Περισσότερα

$4703 USD σε 61 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
7.2
nimblechapps

Hello there, Please share the link to the existing App plus the new designs of the App. Once we have the detailed analysis of both the assets then we would be able to provide you with an exact timeline for the redes Περισσότερα

$750 USD σε 20 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
7.2