Κλειστό

Mobile development

I need an Android app. I would like it designed and built. I am looking for mobile app developer fot my thesis.

My thesis will use image processing to determine the plant stress based on the color of the leaf

Ικανότητες: Android, Mobile App Development

Περισσότερα: photoshop post processing image, jquery processing image, data processing image text projects, windows mobile directx rotate image, windows mobile load large image, j2me mobile application display image databse, mobile wallpaper processing, processing image objective, image processing image, commerce determine tax rate use, opencv determine sharpness image, determine type image smarty, display image mobile j2me receive image server, processing image matlab, order entry processing image

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Philippines

Ταυτότητα Εργασίας: #12183261

16 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $540 για αυτή τη δουλειά

VersatileTehcno

Hello, As per your description, I understood that you are looking for an Android developer who can build an app as per your requirements. We are ready to start right away once we finalize the discussion. Just Περισσότερα

$1500 USD σε 30 μέρες
(59 Αξιολογήσεις)
7.6
Champian

Please share more details about the functionality you want in app I have gone through project description, but I would like to discuss to clear my understanding of requirements. Please PM me so we can discuss the Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
7.2
HuiYing210

Hello Sir,   As a talented and agile developer, I am confident I can exceed your expectations and complete your project on time and within your budget. So please feel free to message me to discuss further, I can make Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(42 Αξιολογήσεις)
7.0
Cubewires

Hi, Hope you are doing well. I am Gaurav from Cubewires solutions sharing basic proposal for your inquiry here. As You have shared very brief description about your Idea and would like to request you for short Περισσότερα

$750 USD σε 20 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
6.7
rightbigboss

Dear Project Owner, Greetings !! Thanks for providing us a chance to discuss this project. We have gone through your initial requirements. We have very good expertise in this field and confident to provide you best qua Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(28 Αξιολογήσεις)
6.1
cuibeauty

Hi! I develop almost all software using eclipse and android studio. You can take a look at my portfolio. Can you please describe the software you want to develop? I am having strong experience in android app deve Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(21 Αξιολογήσεις)
5.6
apachefriends

Hi, We have reviewed the project completely and have a fair understanding of the project scope. Kindly come forward to discuss more about the project in detail and turn it into reality with your idea and our skil Περισσότερα

$333 USD σε 10 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
5.3
innovateads

Dear Hiring Manager, Hi, How are you.? I hope you are doing well and good, I need some more details about this app, please schedule a small meeting over here and please let me know when we can discuss it further.? Περισσότερα

$1055 USD σε 18 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
3.8
supersuntech

Hello Employer Thanks for giving me the opportunity to bid on your project. I am a web and mobile app developer having 6 years of experience in mobile app development. I am providing you website which is compat Περισσότερα

$577 USD σε 15 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.7
mobileappsites

Dear Client, Greetings !! Thanks for providing us a chance to discuss this project. We have gone through your initial requirements. We have good expertise in this field and confident to provide you best quality Περισσότερα

$3292 USD σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.1
evertsch

Hello, I am a systems analyst with more than 7 years of experience developing Web, mobile and desktop solutions, Can u tell me more about your requirements? Thank you in advance for your attention. Android ATC Id: ATC Περισσότερα

$40 USD σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
1.6
wjorge

Hello, i am professional developer ready to start work on your app. Please contact me for share more details. Regards, Wilson

$666 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
abheshekcr

Dear Sir/Madam, Hi, my name is Abheshek and I’m a android developer from India who specializes in bringing ideas to life . I’m interested in the position of android developer you recently posted. I have been a prof Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
pranjalgoel

Hi Sir/Madam, Greetings!! I am working professionals in mobile and web apps development domain having 10+ Years of experience. I would love to discuss your project details. Specialization Areas • Mobile Applica Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
bluetech20

Before Award To Any Freelancer Please Discuss With us For Your Project -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- We are team of experienced Developers , Designers , SEO experts Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0