Κλειστό

C# Mobile APP, Xaml design

8 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $43 για αυτή τη δουλειά

ksd711

Hello, I am very curious to work on this project because my skills best suits. I am having 5+years of experience in Xamarin application development. Also, expertise in Visual Studio, C#, Web services API's, Back-end Περισσότερα

$100 USD σε 1 μέρα
(69 Αξιολογήσεις)
7.1
alyelhaddad

Hi there - I'm Aly, I've seen your post and I'm interested. I've had much experience in XAML either it WPF, UWP or Xamarin. I'd like to know more about the task ahead of us. Don't hesitate to contact me to talk furthe Περισσότερα

$100 USD σε 1 μέρα
(24 Αξιολογήσεις)
4.8
mosinayub

Hello, Please accept my proposal for your job. I am a Microsoft Certified Professional with more than 3 years of experience in developing mobile applications in C# and Xamarin. I have experience in XAML to create use Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
3.5
rehanravian

Hello! I hope you are good.I make xaml design on visual studio and I will complete your work in two days.

$30 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
KirillZamula

It sounds pretty easy. May I help you? I have experience with Xamarin and Android, XAML, WPF. Now I'm working in big IT outsourcing company (here I'm as standalone software engineer). My main project is about teleco Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
0.0
godbhati

I have 4 years experience in XAML and C#

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Narmada13

As I already have experience in c# applications. I have the code for that. If you accepted, I can finish this in one day.

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
GovardhanNag

I am Xamarin Forms developer for more than 2+ years of experience. Its possible to implement in one day if the design is simple.

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0