Κλειστό

Mobile App developer on React Native and MongoDB

62 freelancers are bidding on average $2322 for this job

aistechnolabs

Greetings, Thanks for the opportunity. AIS Technolabs is a dedicated team with over 5 years' experience and a strong workforce of 240+ Professionals. Understanding: I have gone through your requirement and under Περισσότερα

$3092 USD σε 30 μέρες
(56 Αξιολογήσεις)
8.7
Yknox

Dear, I am Gang Lee, Mobile developer in China. I've just read your job posting and I'm very interested. I'm a certificated freelancer with almost 900 good reviews from clients. I have experienced knowledge in ever Περισσότερα

$2319 USD σε 30 μέρες
(408 Αξιολογήσεις)
8.4
$2368 USD σε 30 μέρες
(72 Αξιολογήσεις)
7.9
AlexanderIgnacz

Nice to meet you with good job post requires mobile app development skills. I have been working mobile development for last 5 years, so I'm very interest in this project. Hope to discuss the details. Alex.

$2500 USD σε 30 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
7.2
Yugene90

Hello, How are you? I have checked your job "Mobile App developer on React Native and MongoDB" and placed a bid since I have full experience in React Native. As you can simply check my profile, I am a Native iOS/An Περισσότερα

$1500 USD σε 30 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
7.1
ITWhiz4U

Hello, client. My number one priority is customer service and satisfaction! I can develop iOS and Android apps, server backend api and admin panel in PHP,MySQL and Website for the app. I have developed man Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(51 Αξιολογήσεις)
7.1
EliZhang221

Hi, I have these skills under my belt. iPhone, iPad, Android, Xamarin, Swift3.0, ObjectC, NodeJs, Ruby - this is my previous doctor and patience reminder app [url removed, login to view] -restaurant app http://imgur Περισσότερα

$1500 USD σε 30 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
7.1
nimblechapps

Hello Sir!! Thank you for posting your project here. ➜ We have an in-house team of experienced React Native developers and currently, we are also developing one of our project on React native. I would like to sha Περισσότερα

$3000 USD σε 30 μέρες
(34 Αξιολογήσεις)
7.2
onlineshine

No Upfront Payment. Payment After Delivery. Please share Mobile app complete requirements in message board to plan to develop in your budget. We have already developed many Android & iOS Mobile apps for various Περισσότερα

$1666 USD σε 25 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
7.6
langlangFan

Hello I have 7+ years of mobile development experience. I am very good at native development and also hybrid development. The React Native and Ionic is my favorite ways to implement hybrid for cross platforms. I al Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(59 Αξιολογήσεις)
6.9
shreeyait

Hello, Hope you are fine there. We are having good experience with Mobile App projects and the reason we came across here to give the best output to your project with supreme quality. We have developed dif Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
6.8
harishparas

Good day, Please discuss more over chat and also provide me full job description with wireframes or rough sketches of the app so that i will tell you exact time and cost for this to be develooped. I'm , Senior iPhon Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
6.5
mingxiao2008

Hello, dear. Could you show me your sample url and code to start ? I have gone through your project requirement and would like to discuss further on it. I have these skills : Javascipt, PHP, HTML5, React js, Angu Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
6.1
king18yat

0.) In the bid amount, I can provide website , Android and IOS applications 1.) No advance is needed . Just create the milestones 2.) My skills-->screen and page designing , website , Android application, IOS applic Περισσότερα

$1500 USD σε 30 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
5.9
infoisoft

Hi, We have understood your requirements and are interested to work. do you have features list ready? Let us discuss further so that we can send you detailed understanding and proposal. About Us: - We hav Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
5.8
pmbitsol

I have read your project description, I want to tell you that i have more than 5 years of experience in Mobile app development and done many successful app before and got a good rating and review. So lets share the Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
5.8
zhangguimei

I am a mobile developer by profession and expert. I just read the description regarding the project and interested in working for your project. I have developed many apps for 7+ years and uploaded it on app store an Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
5.7
BugKillerHkg

Hello. I can do it. I read your description carefully. if you assign to me this project, you'll get a cool result. please contact me. thanks ------------------------------------------------

$2500 USD σε 30 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
5.7
QuanZhungHe

I have read your job description carefully, So if you choose me, then I can provide to you a great React Native app, because I have huge experience with similar React Native apps development. Let's discuss about your p Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
6.4
hawkscodeaus

Hello, I am skilled in developing Android ,Iphone, and Ipad apps. My skills includes IOS and Android app, Hybrid & native app, Objective-C, Swift, XCode ,iPhone SDK, Cocos2D,OpenGL ES, Kotlin, Xamarin, React.js, Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
6.2