Κλειστό

Linphone Mobile Modification for Android and IOS

22 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $576 για αυτή τη δουλειά

$555 USD σε 10 μέρες
(111 Αξιολογήσεις)
9.0
kongxiangjia

Hello. I've read your description carefully and get to know that you require a developer with strong Android and iPhone skills and familiar with the linphone open source project. Relevant Skills and Experience I am de Περισσότερα

$750 USD σε 10 μέρες
(137 Αξιολογήσεις)
8.3
ITWhiz4U

Dear sir. Nice to meet you. I have read your job post in carefully and understood everything what you want. I have developed 30+ apps & published them app stores in successfully for 6+ years. As you have seen, Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(68 Αξιολογήσεις)
8.0
KESHAVINFOTECH

Hi There, Got the over all idea. Can you please share your source code for study with exact list of modifications so I can get idea about total scope. :-) Relevant Skills and Experience I will provide a. Best App Περισσότερα

$700 USD σε 18 μέρες
(180 Αξιολογήσεις)
8.4
Honestdeveloper1

Dear sir I have carefully gone through your job description and so I am very interested in your project. I worked many projects Relevant Skills and Experience Please check my profile https://www.freelancer.com/u/H Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(51 Αξιολογήσεις)
8.0
EliZhang221

iPhone, iPad, Android, FireBase, Swift3.0, ObjectC, NodeJs, Ruby I have these skills under my belt. - this is my previous doctor and patience reminder app [login to view URL] - this is my Voice Message Ap Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(46 Αξιολογήσεις)
7.5
JoomlaVogue

Please have a look at our portfolio for Mobile App and Unity Game based projects: Relevant Skills and Experience [login to view URL] [login to view URL] Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(75 Αξιολογήσεις)
7.7
jinzhenzhu8691

My name is LiMing. I have been coding for over 10 years since I was 16 years old, and have rich experiences. I read your description carefully and understood perfectly Please contact to me and let's discuss your pro Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(34 Αξιολογήσεις)
7.4
$555 USD σε 10 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
7.8
kara0216

Hi Thank you for this opportunity As a skilled iOS and android expert, I've 5+ years' rich experience in mobile app dev. With my powerful skills and experience, I will help you totally Maybe you can enjoy working w Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(60 Αξιολογήσεις)
6.9
shreeyait

[login to view URL] [login to view URL] Relevant Skills and Experience [login to view URL] Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
6.9
tekzee

Hello, Hope you are doing great. Please have a look of our clent review:- [login to view URL] I have read your project requirement & I understood it completely. we c Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(75 Αξιολογήσεις)
7.0
bondwp322

Hello sir! How are you? I have rich skills and experiences for Linphone. I will complete your project perfectly. Thanks Relevant Skills and Experience Android, iPad, iPhone, Mobile App Development, Objective C Propos Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(56 Αξιολογήσεις)
6.6
BizVenture

I've vast experiences and latest technologies with my energetic effort. I'm also a flexible and full-stack developer. Relevant Skills and Experience I've vast experience in Android in my former job about 6+ years as a Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
5.8
$555 USD σε 10 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
5.7
$555 USD σε 10 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
5.6
pydroiddev

Hello, Read about your project proposal, i am working with Linphone and other VOIP open source since last 4 yrs, i have build and modified linphone so many times for different client. Relevant Skills and Experience -7 Περισσότερα

$388 USD σε 10 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
4.8
reddysir2016

Greetings... We are experts in Mobile Application Development and we can provide you access to single or team of dedicated Mobile Application Development as per your requirement. Relevant Skills and Experience We have Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.5
myappsdevelopers

Hello Hiring Manager, Looking to Develop an App for your Business? We develop apps like (Uber/airbnb/upwork/kickstarter)
With 100% Customisable option according to your Business!! Relevant Skills and Experience Develo Περισσότερα

$611 USD σε 15 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
4.1
LuckyQ

Hello , My Name is Sam , I am 5 Stars Ratings Holder on freelancer.com I'd read the Project details extremely carefully and I am absolutely sure that I can do the It very well . Relevant Skills and Experience To Know Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
3.5