Ολοκληρωμένο

Javascript not works in Webview Android.

Ανατέθηκε στον:

innosen

Hi, I have more than 4 years experience in Android native and hybrid. Have good knowledge of Kotlin and Java both for Native apps. Please check my play store apps: [login to view URL] Περισσότερα

$14 USD σε 1 μέρα
(23 Αξιολογήσεις)
4.6

14 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $28 για αυτή τη δουλειά

skfaroo123

Hi there I can fix your issue because I have done javascript on webview before Please contact me and send me your project Regards

$35 USD σε 1 μέρα
(41 Αξιολογήσεις)
6.0
$25 USD σε 1 μέρα
(92 Αξιολογήσεις)
5.5
anilnikam

Hi, I can help you with your webview javascript blocking issue. send me the source code I will check it myself and fix it. Regards Anil

$25 USD σε 1 μέρα
(32 Αξιολογήσεις)
4.9
royalrandhawa

"I CAN DO THIS EASILY & RIGHT NOW" I am Full Stack Developer and Expert Designer, having expertise in web development, web UI/UX, Mobile App Development and Designing. Wordpress, Joomla, Magento including payment gatew Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(18 Αξιολογήσεις)
4.4
pankajadhikari06

I have 6 years experience in web development and worked with lot of technology, I have recently fixed same issue .

$30 USD σε 1 μέρα
(8 Αξιολογήσεις)
4.5
ImpetrosysAnil

Our Portfolio Link Please go through our portfolio : [login to view URL] [login to view URL] Thanks !

$55 USD σε 1 μέρα
(20 Αξιολογήσεις)
4.9
videostreaming

Dear, sir I can relove your problem eaily and quickly. I already find answer for you. I have experince of using webview in android. please contact me and dicusss about your project. thanks.

$25 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
3.9
sgtechsolution2

Hello. I am Android Native App Developer.I read your [login to view URL] detail i solve this issue of webview [login to view URL] priority is your satisfaction , project is your 100 % effort is mine and and guarantee of delivery with b Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
1.2
$55 USD σε 2 μέρες
(1 Κριτική)
0.5
domaxy111

Hi, I am ready to start your work right now have a look at my review me and my team is ready to complete your work with a quality work I am capable to do this project. We have 4+ year experience in IT industry. We h Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mrgxxd

I have website and it can open in android webview ~ [login to view URL] . I just need to change Javascript event function on your website.

$25 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$29 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
siddy17b

try adding this code and it will just work fine. [login to view URL]().setJavaScriptEnabled(true); [login to view URL]().setJavaScriptCanOpenWindowsAutomatically(true);

$10 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0