Ολοκληρωμένο

Java Based Online Exam Code

Need Java Based Online Exam Code using Angular JS and Java 1.8. Need to host the application on JBOSS v7.1 or APACHE Tomcat and MySQL as the data base.

Need Easy to use 1) Admin Panel

2) Web Site Responsive to the screen resolution

3) Web GUI enabled Android and IOS Application

4) I should be able to upload questions through Word Document and Excel Sheet.

Payment Gateway should be enabled.

I am attaching the Sample sheet for for uploading the questions .

Ικανότητες: Android, Angular.js, J2EE, Java, Mobile App Development

Περισσότερα: online exam project using java, java source code online exam, asp based online exam, online exam project in java source code, javascript online exam source code, online exam project in java swing without database, online examination system project in android source code, online examination system project in html, online aptitude test project in java with source code, online examination system project in java using netbeans, online quiz system project in java source code, free sample online exam code php, java multiplayer online source code, sample code online exam java, create j2ee based online exam project tomcat, java based online sound recorders, java code online exam automation hour time , online exam project java source code, online php code resume upload free, sample online exam code net

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 1 αξιολόγηση ) delhi, India

Ταυτότητα Εργασίας: #17583919

Ανατέθηκε στον:

₹5555 INR σε 35 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
4.5

5 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο ₹8399 για αυτή τη δουλειά

MaryumAkhter1

Hi I am Network Security certified and always on the lookout for training and new trends in the technology. I take direction well and can complete a heavy workload and complete projects under minimal supervision. A Περισσότερα

₹9777 INR σε 3 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
5.1
BespokeDMedia

Hello Sir I have read out the requirement of online portal and willing to work with you. In past I have worked on online exam portal and hence will do this job in an exceptional way. Please let me know if we can hav Περισσότερα

₹7777 INR σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
2.4
₹11111 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹7777 INR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0