Ολοκληρωμένο

fashion feed app

Ανατέθηκε στον:

jinlee106

I am interested in your project. As you can see from my profile, I am an Android expert. If you hire me, I will do my best for your project. I am here waiting to discuss about your requirement in details. Than Περισσότερα

€30 EUR σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
0.7
zhangguimin0604

Hi there! I have read your project description and am sure I can give you the best result of it. I am a dedicated Web/Android & iOS app developer. I would like to assist you in these areas: - Social networking & i Περισσότερα

€50 EUR σε 5 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
6.8

7 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο €92 για αυτή τη δουλειά

TechDevelpors

My services at a glance: - Mobile Application (iOS/iPad, Android, unity 3D) Website Design (Static & Dynamic + CMS+ Mobile Compatible + Browser Compatible) Custom Web Apps Development E-commerce (Woo-commerce, Mage Περισσότερα

€23 EUR σε 1 μέρα
(7 Αξιολογήσεις)
5.1
farman92

Hi, I have more than 4 years of experience in android and iOS app development. I have good skills on material design, FIrebase, FCM, Paypal SDK, Social login, Google map, Geo location, GeoFencing, Google Fit, Map c Περισσότερα

€24 EUR σε 5 μέρες
(44 Αξιολογήσεις)
5.1
MicrowebSolz

Hello! I am expert professional android application developer on android studio. Contact me and get your app done within time and budget along with complete source code. Thanks!

€23 EUR σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
3.9
Techguys2k19

Hi Dear, I’d happy to collaborate with you! Greeting! I am Mukesh, I’m expert in App development. I would love to have the opportunity to discuss your project with you. I have 4+ years of experience in App Devel Περισσότερα

€24 EUR σε 1 μέρα
(12 Αξιολογήσεις)
4.0
KhanMahmud3

I have experience to work your project. I'll complete your requirements according to job instruction. I am ready to work.

€23 EUR σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
2.4