Κλειστό

Experienced app builder wanted.

37 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $519 για αυτή τη δουλειά

HugeWave

Dear sir. I am a professional mobile app developer and have full experience for 6 years. I read your project description carefully and I can understand what you want. So now I can start your project and until Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(111 Αξιολογήσεις)
8.9
Beautistar

Dear sir. I am a professional mobile app & web server developer with 6+ rich experience. I would like to work on your project and deliver the project. I have developed many applications such as social app, dating a Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(113 Αξιολογήσεις)
8.2
mobileservice001

Dear Sir. How are you? I have checked the job description carefully, I am very interested in your job now. I am a highly skilled senior iOS/Android developer with 7+ years of experience, I have created and published m Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(46 Αξιολογήσεις)
8.0
xinmobile

Hello. I have many experience in android and ios app development. If you are interesting in my work experience, please check url. I 'm confident to complete your job perfectly. I 'm ready for your project now. Tha Περισσότερα

$1000 USD σε 10 μέρες
(78 Αξιολογήσεις)
7.5
tosal

Hello Sir, I read through the job details extremely carefully. We have team of skilled developers and i can provide you dedicated developer with direct communication in a very reasonable rate. We are very well aw Περισσότερα

$500 USD σε 30 μέρες
(99 Αξιολογήσεις)
7.2
Smart1902

Hi, I have just read the details regarding the project and interested in working for your project. I have confident to complete this within specified time. I will be glad to share my expertise with you. ***An Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(89 Αξιολογήσεις)
7.5
JitendraRamoliya

PortFolio:- [login to view URL] Proposal Hi, I have excellent experience With 5+ years.I have developed a many mobile applications in different context, professional and personal Περισσότερα

$750 USD σε 10 μέρες
(129 Αξιολογήσεις)
7.2
masterlancer999

Hello I am RiXiao, Mobile developer of China. I've just read your job posting and I'm very interested. We are the JangWei team of talented software developers with good skills. I am a Mobile developer of our team Περισσότερα

$400 USD σε 10 μέρες
(57 Αξιολογήσεις)
7.0
meandrain

Dear project owner, I have extensive experience with iOS programming and programming in general. Here are a few apps I've developed for iOS: NeedYa [login to view URL] Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
6.6
nandu878787

[login to view URL]

$500 USD σε 8 μέρες
(119 Αξιολογήσεις)
6.8
shreeyait

Hello Sir, Hope you are fine there. We are having good experience with Mobile App projects and the reason we came across here to give the best output to your project with supreme quality. We have developed Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
6.9
hireatechi

Hi, Understood the you are looking for RELIABLE service providers for mobile and probably web application and sites too. I am here since 2009 providing development for long time. We could support you on iphone/ipad, Περισσότερα

$255 USD σε 12 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
6.3
ksd711

Dear Client, I have gone through your job posting . I am an expert on mobile development for 5+ Years and presently work as FullTime freelancer.. I can assure you that I will be able to submit your task in time with Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(52 Αξιολογήσεις)
6.4
hirakchhatbar

Apply with your [text hidden] I am the guy you are looking for. I expertise in creating rich and attractive UI/UX. I am a skilled android app developer having ample experience in creating apps with rich and attr Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(66 Αξιολογήσεις)
6.0
mobiwebcode

Hi there - My name is Mansoor Shaikh. I’ve read brief and see that you’d like to build an iPhone and android app. My team has 3 years experience designing and developing mobile apps for iPhone and Android. I wo Περισσότερα

$726 USD σε 15 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
5.9
MakhijaRavi

Hi, We can develop both android and iOS apps as per your needs. Let's discuss in detail. Check our previous work: Android: [login to view URL] https://play Περισσότερα

$333 USD σε 20 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
5.3
popovicerik

Hi there I am currently in Saudi with my team, I also own a small IT company which is based out of Serbia (Europe) I am American and have been in the business for a while, feel free and look at all my reviews. I would Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
5.5
pirfahimshah

Dear Sir, I am an expert ANDRODI APPS DEVELOPER. I can handle any type of project. i will provide best quality in CHEAP RATE. Thanks pir

$333 USD σε 10 μέρες
(69 Αξιολογήσεις)
5.6
thecubicalguy

Hello, I read your project details and I would love to work with you. I have experience in Mobile Application Design and Development for Android and iPhone phones. I have worked on several projects so far in Περισσότερα

$500 USD σε 20 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
5.3
iphonAndroidBery

[text hidden] I'm senior developer working at IBM. I'm academic developer graduated from Faculty Of Engineering computer science department. I have more than 7 years experience in mobile and web application developme Περισσότερα

$600 USD σε 15 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
5.3