Ακυρώθηκε

Edit a current VR project

I have a current android app on the play store that needs editing. More details will be given out when selected as this is confidential.

You will be integrating new functions such as selecting images from gallery and uploading into the app.

Happy bidding.

Ικανότητες: Android, Σχεδιασμός Παιχνιδιών, Java, Mobile App Development, Φωτογραφία

Περισσότερα: add edit delete functions php, project consists developping application basic functions, integrating phoca gallery virtuemart, integrating flash gallery website, integrating plogger gallery, integrating images php, integrating photo gallery joomla, integrating flash gallery webpage, integrating photo gallery website, integrating smugmug gallery

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 12 αξιολογήσεις ) Silver Spring, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #10703728

13 freelancers are bidding on average $607 for this job

gahisharma

Dear Client,Hope you doing well. I have gone through your requirement and as per my previous work experience i am ready to start work immediately on your project. yes i am very much expertise with HTML, CMS, Περισσότερα

$421 USD σε 20 μέρες
(56 Αξιολογήσεις)
7.7
SanketJain

Hi, I work as a full time freelancer only on Mobile Games, Designs, Android & iOS Apps. Have done many applications before; can help u build any mobile application or game in quick time with my 5 years of experi Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(94 Αξιολογήσεις)
7.2
seekdeveloper

Hi, I have read your post and understood your requirement and I have great experience working on -Native: iOS, Android (Objective-C, Swift, Java), PhoneGap, JNI, NDK (C/C++),Cocoa, Cocos2d game engine, OpenGLES, c Περισσότερα

$1030 USD σε 10 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
7.4
icodingtechno

Hi, I know your day might be hectic but it would be good if you just read some of our lines below. I will not take much of your time. This days, People in IT company lacks knowledge of delivering service with quali Περισσότερα

$1221 USD σε 10 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
6.0
sayka4salim

VR project..? Do you hav source code of the project? I hav done many editing works both with or without having source code. we can further discuss once if you come to chat and provide some more detail abt the app

$500 USD σε 3 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
5.7
hirakchhatbar

Hello, I expertise in creating rich and attractive UI/UX. I am a skilled android app developer having ample experience in creating apps with rich and attractive user-interface. I love to develop great designs that be Περισσότερα

$250 USD σε 12 μέρες
(54 Αξιολογήσεις)
5.8
$750 USD σε 14 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
5.1
$444 USD σε 25 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
4.8
freemanish

Hi, I have more than 3 yrs of experience in developing android application. I have also worked with google maps api for real time taxi services. I may be new to freelancer but i have been in software industry for m Περισσότερα

$333 USD σε 5 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.5
SeenaYadav

I am looking forward to discussing with you about this job post. Please feel free to contact me through Skype ([login to view URL]). I am available online after 8 o'clock evening and before 3 o'clock morning every day. i Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.3
$722 USD σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
1.4
GuangLi

Dear hiring manager~! I just read your job description and also noticed that you want to develop photo editing app. I am very excited because this is my main job and skill match. I am confident of completing all of y Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0