Κλειστό

Creating an application using Unity and Vuforia engine.

23 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $160 για αυτή τη δουλειά

itBoss1227

https://www.freelancer.com/u/itBoss1227 Hi I am a Top Unity 3D developer on freelancer Already I made many AR using vuforia. I`m also server side developer, So I can build both of front end and back end AS YOU CHE Περισσότερα

$155 SGD σε 3 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
7.8
edfornieles

[login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] Περισσότερα

$250 SGD σε 3 μέρες
(53 Αξιολογήσεις)
7.5
Sunlight10

FilmStudio AR [login to view URL] Photo Studio AR [login to view URL] [login to view URL] Περισσότερα

$155 SGD σε 3 μέρες
(62 Αξιολογήσεις)
7.4
Wainor

Hi , I have reviewed your project description and it looks very interesting for me. I am an AR app developer with experiences for 6 years and I have developed many AR apps using Vuforia in Unity3d. Please check out Περισσότερα

$155 SGD σε 3 μέρες
(53 Αξιολογήσεις)
7.1
MasterAll999

Dear, From ❤❤ Perfect Service Support ❤❤ I have top certificated skills and have good experiences working history, more than 25 positive reviews and top ranking. https://www.freelancer.com/u/MasterAll999 As you can Περισσότερα

$100 SGD σε 3 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
6.5
bailong19891228

Hi there I’ve read your brief and can see that you’d like to build AR app. I am highly qualified for this project and would love to speak with you further about taking this project on. [login to view URL] Περισσότερα

$155 SGD σε 3 μέρες
(41 Αξιολογήσεις)
6.8
BestQuality318

Dear! How are you? I have carefully read your project description and recognized that your project is very familiar with my skills. I am very interested in your project. I am a Unity expert with 5+ years experience Περισσότερα

$155 SGD σε 3 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
6.1
draggix

Hi. I am professional Unity 3D developer. I am Vuforia expert. Check my portfolio: [login to view URL] Regards, Dragoljub Djordjevic

$222 SGD σε 3 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
5.7
gopalvora

Hey there , My self Dilip i have highly experience in creating an application using Unity and Vuforia engine i have expertise in this skills Android, C# Programming, iPhone, Mobile App Development, Unity 3D Let Περισσότερα

$172 SGD σε 6 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
5.6
ig149

Hi There, A team of Expert Game Developers here, have understood your requirements, have extensive experience in AR and Vuforia, would love to work for you! Expert Team in Game Development with 3 years of Profession Περισσότερα

$150 SGD σε 3 μέρες
(65 Αξιολογήσεις)
5.9
chengjin880528

I'm an Unity3D game developer and the Vuforia is my major. So it is not a problem to complete your job perfeclty. if you hire me, I can show great result. Please send me a message. I will wait for your touch. Best Περισσότερα

$155 SGD σε 3 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
4.8
Khayro21

I am a Games Developer with 3+ years of experience. I am a highly experienced project, program and team manager, technical lead and Unity developer with extensive project life-cycle experience on Android and iOS proj Περισσότερα

$120 SGD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.8
xinglong717

Hi, nice to meet you. I have read your description. I would like to have conversation with chat to get more about your project. Thanks.

$150 SGD σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.9
HaidarAbhirama

Hello there. Nice to know about your interest on AR apps. Augmented Reality is one of the most popular desired technology after VR. If VR common purpose is for entertainment. AR have slightly different common pur Περισσότερα

$150 SGD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.0
oguzfarsak

Hi.I am a game developer with experiences for 4 years and I have developed many games using Unity3d. I want to talk about the project. Send me a message... I can prepare a demo before starting the project. We can discu Περισσότερα

$138 SGD σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.5
ITGAMESOL

Hello, I am expert in the 2D/3D Game development and i can develop it with the high-quality graphics, animation, and levels in the game. using 2D Cocos, Unity3d, Vuforia. I will design and develop the app as you ne Περισσότερα

$155 SGD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.4
garethbill

Hi, Thanks for your job posting. If you hire me, I will provide the first result within 30 mins. I read carefully your job description and I can make AR app using unity and vuforia sdk. I am a export mobile app deve Περισσότερα

$155 SGD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
MayisGH

Hi I will enjoy working on your project, let me know if you need my help.

$222 SGD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
roshanasim

I am more inclined towards Computer Graphics and Game Development. where I am leaning WebGL. I have already worked with Blender, Maya and Cinema4D and writing a program for generating a similar scene in WebGL is very Περισσότερα

$134 SGD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
dawarshiwani

ios and Android Hello I have read your requirements very deeply . I have developed the same apps just related to your requirements. I have 5 years of experience in ios and Android , Php,Mysql, Designin,Graphics. Περισσότερα

$155 SGD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0