Κλειστό

Convert web app to Native Web View App Using Cordova/Phonegap

23 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $215 για αυτή τη δουλειά

Smart1902

Hello, Being a senior app developer in Apache cordova, Ionic framework, and hybrid phonegap, I can better help you to complete app tasks using these platforms. Thanks

$155 USD σε 3 μέρες
(80 Αξιολογήσεις)
7.3
ksd711

Hello , I am Mobile Development (iOS & Android )Expert and have 7+ years of Experience . I can assure you of work satisfaction from my side. Area of expertise: *native and hybrid apps development including And Περισσότερα

$200 USD σε 7 μέρες
(46 Αξιολογήσεις)
6.3
shreeyait

"Hello Sir / Ma'm, We are having the team who has talent in latest Website and Mobile application requirements in a professional way. Our innovation and ideas only make us the leader of IT Services. Regards, Περισσότερα

$222 USD σε 3 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
6.9
ItManager125

Dear sir. Thank you for your job posting. I am glad to read your it. I have many experiences in Native Web view app based on Ionic and React native development. If I say about me,I can be sure that I have enough Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
6.5
mituld

Hi there i understand got it your idea you need the Convert web app to Native Web View App Using Cordova/Phonegap and i am ready to start work now and i have pass work this type Church : [login to view URL] Περισσότερα

$200 USD σε 7 μέρες
(109 Αξιολογήσεις)
6.6
$155 USD σε 3 μέρες
(44 Αξιολογήσεις)
6.5
WebExpertsx

We read your requirement about convert web into phone gape app and we want you to know that we have a good past experience in PHP,wordprss,laravel ,angular.js, javascript, Bootstrap, SEO,Online Marketing,Social Med Περισσότερα

$133 USD σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
6.3
Dckumawat

Hello, I have checked your description. I can do this as per your requirement to build a native web view app Let me know How many screen will be in your phone application. I have 8 years of experience in A Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
5.6
seemasit

Hey there, With a proven track record of successful achievements, I am pleased to present you my proposal For your Project. I strongly believe I can make a significant contribution in your project. My expertise Περισσότερα

$300 USD σε 3 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
5.8
MobiApps21

Hello there , I have gone through your post and understood that you need to develop an NATIVE APP DATING APPLICATION(ios and android) .I have similar experience in developing the dating type app.I have 6+ year of e Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
6.0
kishanlalyadav

Hello I'm ready to start for your project. I am sure i will deliver you wonderful result if we can work together. Please contact me with reasonable price for this project in more detail. I am hoping to hear Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(104 Αξιολογήσεις)
5.8
forcitCample

Hi there, How are you?? From your job description, I came to know that you want to convert your dating website to Native Web View App. Well, I can surely help you in this job. I'm an expert professional mobile ap Περισσότερα

$500 USD σε 3 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
5.9
androidc

Hi , Please have a glance on my similar work. I have built dating site:- [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] I've 7 year experience in website design and deve Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
5.0
ankitmca010

A proposal has not yet been provided

$277 USD σε 15 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
4.7
ybisoftechg

Hi, I will convert web app to a native web view app. I am expert in React Native, Native Android App development, Android SDK, Android APIs Integrations, Android studio I have more than 6 year experience in mobi Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
4.1
SORoshanSethia

Heyy! I can help you out in converting webapp to native web view app I am specialized in Mobile Development with 9 years of experience. My work in Android and iOS Application development: [login to view URL] Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.6
listen5

Hello, I’ve carefully gone through your job posting I’m an expert PHP Developer with more than 10 years experience. I am very much interested in your project with all of your requirements. Please have a look my Περισσότερα

$277 USD σε 5 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.0
digitalbrandart

Hi Greetings of the day. I am interested to work on this project as the required skills matches my work. I feel the pricing is not correct for the project perhaps we can decide the price as well as the time-frame ba Περισσότερα

$277 USD σε 8 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.9
rajalpathak

Dear, I have gone through your complete [login to view URL] can be done. About Me-As a responsibility holder with 4 years of IT Experience, I can be your subject matter expert, will provide you valuable insights ever Περισσότερα

$180 USD σε 5 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.4
premsingh57

I will do you project. I'm a accomplished software developer with 5 years of experience developing complex solutions in challenging and deadline-driven environments.I'm a research oriented individual. I'm self motiva Περισσότερα

$55 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0