Κλειστό

Chm file reader with for mobile with customized browser

I need expert xamarin c# developer to designe chm file reader had all functionality that chm file provide like bookmarking searching if chm file provide it also in andriod platform I need to view chm file with customized gecko browser to solve compatiblty issue between browsers and and must support international language like arabic and the price is negotiable .. and if possible to support ios and andriod minimum version as possible..

Ικανότητες: Android, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, iPhone, Mobile App Development, Unity 3D, Xamarin

Περισσότερα: android, c# programming, .net, ios

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 3 αξιολογήσεις ) amman, Jordan

Ταυτότητα Εργασίας: #17808379

33 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $1222 για αυτή τη δουλειά

contact2phpsl

Hi I would appreciate if you please interact with me. I'm a Xamarin specialist with 5+ years in Mobile app development and having extensive experience in developing xamarin mobile applications using C#, .Net Framew Περισσότερα

$1500 USD σε 10 μέρες
(581 Αξιολογήσεις)
9.1
jastp

Hi there! I've read the details you mentioned and I'm interested in working on this app! I've a few important queries to ask so can we please discuss over chat to make everything clear to proceed further? We hav Περισσότερα

$1500 USD σε 20 μέρες
(306 Αξιολογήσεις)
9.1
sphinxsolution

Hello, We are Sphinx Solutions, a rapidly growing software, mobile app development company. We create beautiful, innovative and productive websites, apps, web app for entrepreneurs & enterprises We have gone thro Περισσότερα

$1500 USD σε 30 μέρες
(85 Αξιολογήσεις)
8.5
ITWhiz4U

Chm file reader with for mobile with customized browser Hello. How are you today? I have read your job post in carefully and understood everything what you want. I have developed 60+ apps & published them app Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(70 Αξιολογήσεις)
8.1
Honestdeveloper1

Chm file reader with for mobile with customized browser Dear sir I have completed projects similar to your requirement in the past. If you could share your project detail requirements, I will share relevant past Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(52 Αξιολογήσεις)
8.1
technorizen

Hello , I have gone through your requirement and understand that,you are looking to develop a mobile app (Android & Ios ) In which app I have worked on many apps in various domain like Dating app ,Restaurant app, Περισσότερα

$1000 USD σε 20 μέρες
(170 Αξιολογήσεις)
8.5
goldsea808

♛♛♛ TOP 1% Professional Unity3D Developer ♛♛♛ Hi there - My name is Hailong. I’ve read your brief and can see that you’d like to build an mobile app. My team has 6 years experience designing and developing Unity3D Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(58 Αξιολογήσεις)
7.3
Gates777

Hi! how are you? I am interested in your project. I want to work with you. I have been developed Xamarin projects for 7 years. You can see my good portfolio with mobile developments. And I have many knowledge abo Περισσότερα

$833 USD σε 20 μέρες
(172 Αξιολογήσεις)
7.4
Smart1902

Hello, I am very curious to work on this project because my skills best suits. I am having 5+years of experience in Xamarin application development. Also, expertise in Visual Studio, C#, Web services API's, Back-end Περισσότερα

$900 USD σε 20 μέρες
(97 Αξιολογήσεις)
7.5
topstar323

Hello! I have read your idea and so much interested in your project. I have already good experience with Xamarin forms and Native (C#) so I feel confident in this project. I can develop backend api and admin panel u Περισσότερα

$1323 USD σε 20 μέρες
(68 Αξιολογήσεις)
7.6
buldier08

My name is Nelson. How are you? I'm interested in your project and I'm talented full stack and mobile developer. As you can see from my profile, I possess the necessary skills and experience you are seeking for. I Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
7.2
ItManager125

Hi there. I have read your project description. I am a good Xamarin app developer with many experiences. I have just finished a big project of Xamarin app a few days ago. Please let me work on your project. Thanks Περισσότερα

$1000 USD σε 20 μέρες
(44 Αξιολογήσεις)
7.0
ksd711

Hello, I am very curious to work on this project because my skills best suits. I am having 5+years of experience in Xamarin application development. Also, expertise in Visual Studio, C#, Web services API's, Back-end Περισσότερα

$1400 USD σε 20 μέρες
(62 Αξιολογήσεις)
6.8
AleenaIlyas

Hi there, I have read the details I am experienced with Android, C# Programming, iPhone, Mobile App Development, Unity 3D, Xamarin. I can help you with this job, Please come to chat so we can discuss this job.

$1250 USD σε 20 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
6.5
itpathsolutions

I have developed more than 160 mobile applications in IOS & android. I have developed apps for almost all the major industries. - I have developed such as: *dating app *Restaurant app *Messaging app *Photo edit Περισσότερα

$1500 USD σε 20 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
6.5
winlancerinc

Hello There, I'm available to assist you to develop xamarin C# app for chm file. I've a couple of questions to discuss and freeze scope of work. I'm the full-stack xamarin mobile app developer and having ext Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
6.4
mituld

Hi there i have got it your idea you need theChm file reader with for mobile with customized browser [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] http://tri Περισσότερα

$833 USD σε 28 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
6.0
asemenovboyarka

I am a software developer with mobile app and web development skills. If you want to work with me , i will provide good work great success to you. -My experience and Our Skills Chatting and Dating , Taxi and Περισσότερα

$1323 USD σε 20 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
5.9
kenb080

Hello! hope all is well on your end. We have read your project details carefully and would like to discuss our skills and plans with you. This is something we are extremely passionate which is why we've been doing Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
6.0
shinelancer

*** I have good experience on xamarin project. I checked your description in detail. chm file is the group file of the html. I can customize the browser with your points. I want to discuss with you this project. t Περισσότερα

$1500 USD σε 30 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
5.6