Κλειστό

Build cross platform mobile app front end

35 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $1164 για αυτή τη δουλειά

(607 Αξιολογήσεις)
9.6
(131 Αξιολογήσεις)
8.8
(109 Αξιολογήσεις)
7.8
(115 Αξιολογήσεις)
8.0
Julian29

Hi, I have just seen your project post You want to build an cross platform mobile app front-end for flights reservation system I am very impressed with your project and now have a full understanding of it. Please messa Περισσότερα

$301 USD σε 7 μέρες
(96 Αξιολογήσεις)
8.0
(45 Αξιολογήσεις)
7.4
nimblechapps

Hi there, Right now, we don't have the detailed requirement so I request you to provide some details for the App in the form of mock-ups/ sketches/ reference App. It will become easy to analyze all the important aspec Περισσότερα

$10000 USD σε 90 μέρες
(40 Αξιολογήσεις)
7.3
(21 Αξιολογήσεις)
7.2
(43 Αξιολογήσεις)
6.5
kdsighappsol

Hi,. I saw your job post and you need app for " Flights Reservation system. App "and i have skills in coding similar app and i believe that i can do it for you perfectly. I have 6 years of experienced on mobile appli Περισσότερα

$394 USD σε 10 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
6.7
(16 Αξιολογήσεις)
6.6
ThatGuy09

Hi, will you be using any 3rd party flight booking API because we will need certain data about flight like flight name, timing, departure and arrival timing etc. Please message me on freelancer chat and lets talk abou Περισσότερα

$750 USD σε 7 μέρες
(64 Αξιολογήσεις)
7.0
(17 Αξιολογήσεις)
5.9
lisadeveloper5

Hello Client, I read your requirements that you are looking for an app to be developed. I have sound experience in Android and iPhone application development,designing and testing. My team has developed many apps for Περισσότερα

$250 USD σε 15 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
6.1
ixorawebmob

Dear Hiring Manager, I hope you are doing well ! I have carefully gone through your requirements for mobile app. I am a Certified expert mobile application developer with great experience. I have developed many simil Περισσότερα

$500 USD σε 20 μέρες
(49 Αξιολογήσεις)
7.0
einnovention

Hi there! I’ve carefully checked your requirements and really interested in this project of Build cross platform mobile app front end. I am a top freelancer and I will do it in a professional way. I have more than 7 ye Περισσότερα

$700 USD σε 14 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
5.6
pinkeegupta

Hi I will be able to help you in your app development. Please come to chat so that we will have detail discussion over he feature list. We are an IT company in Central India having 7+ years of experience and mastery Περισσότερα

$1500 USD σε 40 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
5.7
tiffanyliang0315

Hello, I can support on your project perfectly. Please send me your message and let's discuss more detail. Thanks.

$500 USD σε 7 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
5.0
ITServices24y7

Hello, I saw your job posting for the development of Flight Reservation System using Cross-platform with Admin panel. We can discuss and start working on your project. I have previous experience of working on simila Περισσότερα

$300 USD σε 21 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
5.0
edlial

Hi. I'm exciting to place a bid your project now because your description is best fit to my skills, and I'm sure will implement your idea to reality in my hand because I have proficient skills in developing mobile fron Περισσότερα

$3000 USD σε 15 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
4.7