Κλειστό

Build app for instagram

Hi , i need an expert who can create an app for Instagram which can track followers, non-followers, ghost followers, inactive followers, media posts, likes etc etc.

Also let me know how long you will take to complete this project.

Please see attached word doc for full list of things to be done.

Please do not bid over my budget!

Ικανότητες: Android, Mobile App Development, Διαφήμιση μέσω Κοινωνικών Μέσων , Κοινωνική Δικτύωση, Twitter

Περισσότερα: instagram graph api, instagram api, instagram developer register, best instagram apps for android, best instagram apps 2018, instagram app, best instagram video apps, best instagram apps 2017, free free bid specifications list cleaning buisness, bid directory list, tamil nadu freelance editing bid winner list, contacting someone build app iphone, build app stream radio streams iphone app sample, bid grocery list, remove bid ignoring list, build app iphone blackberry, bid document list template, build app aroundme iphone, build app iphone html, looking build app

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 58 αξιολογήσεις ) woodlands, Singapore

Ταυτότητα Εργασίας: #18158401

23 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $511 για αυτή τη δουλειά

yashwantdhangar

Hi, I have a 10+ years of experience in Android and iPhone apps design UI and development. Please check my recent work Portfolio. https://www.freelancer.com/u/yashwantdhangar.html [login to view URL] Περισσότερα

$1000 SGD σε 20 μέρες
(131 Αξιολογήσεις)
8.4
geekydeveloper

Hello Sir, We are software development company and we have experienced programmer's team. We are working in from last 7 years. Our main key poins are: *. Social media development *. Web based development Περισσότερα

$500 SGD σε 60 μέρες
(235 Αξιολογήσεις)
7.8
tarunmehan

I assure I will develop great quality, user-friendly, attractive visually stunning android application for you. A. Can you please list out the features that you want in your application? B. Do you have an existing Περισσότερα

$1100 SGD σε 30 μέρες
(41 Αξιολογήσεις)
7.4
wuyong2020

Hello I am mobile expert and have experienced a lot. This project is very interesting for me and perfect fit with my skills. Waiting for your response to work together. Best Regards

$361 SGD σε 10 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
7.4
espsofttech

Hello, I would like to develop Social media app for instagram as per your requirement with the similar functionality of Facebook, Instagram. I will design features for Login, Registration, Newsfeed, Profile and ot Περισσότερα

$500 SGD σε 10 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
6.8
Julian29

Hello, I am available full time for work.I understand you need to build the app for instagram and I will help you to develop this as per your need. I am experienced Android App developer, and looking to start wor Περισσότερα

$300 SGD σε 10 μέρες
(52 Αξιολογήσεις)
7.2
bb14816

Hello Dear client. My ares of expertise are: Xcode, Android Studio, React Native, Redux, Python, C/C++/C#, Firebase, Firestore, Firebase Functions, Parse, CodeIgniter, Video streaming, Linux server management..and Περισσότερα

$361 SGD σε 10 μέρες
(49 Αξιολογήσεις)
6.3
ecurser1

Hello, I like to discuss your mobile app requirements in brief and present you my queries on your requirements. I can develop android and ios native application with web admin penal and ux/ui About me: I having 7+ Περισσότερα

$222 SGD σε 10 μέρες
(63 Αξιολογήσεις)
6.7
shivanideveloper

Hello, I understood that you need to develop app for Instagram which can track followers, non-followers, ghost followers, inactive followers, media posts, likes etc etc. .I have gone through the details of your proje Περισσότερα

$250 SGD σε 7 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
6.1
fullstackappcode

Hello, I have experienced an Android/iOS app developer and looking to start working with you on your project. I have gone through your project requirement you need to develop a SOCIAL MEDIA app for Instagram. I will c Περισσότερα

$361 SGD σε 10 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
5.1
invokeitsol

Hi, Hope you are doing very well. I have seen your project details, got to know that you are looking for a developer to create an application for Instagram which can track followers of all kind. I am interested to bei Περισσότερα

$500 SGD σε 7 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
4.4
ITGAMESOL

Hello I will build an app for the Instagram perfectly as you want. I am an experienced in web & mobile native Android / iOS development. I have a list of satisfied customers that have offered to references and I ca Περισσότερα

$400 SGD σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.9
myappsdevelopers

hey there , How are we doing today? I just went through your project and i think i'll be able to pull it off with all your [login to view URL] would be a wonderful project for me to work on However, i need to ask yo Περισσότερα

$555 SGD σε 15 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
4.1
mkdara

Hi there, I'm grateful that you spared a part of your precious time for having a look at my proposal. I expertise in the field which is required in your project and I will deliver complete satisfactory work. I have eno Περισσότερα

$361 SGD σε 7 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.6
desindev

I’ve actually worked on an instagram engagement bot up until yesterday! I know the API and I can implement all or most of the functionalities you mentioned. However the average bid is far from this projects worth. I b Περισσότερα

$2000 SGD σε 20 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.1
shrinkyadav

Hii, Looking to get your good sound from your side. I already worked on same application which is also most similar to instagram so can implement my creative ideas in this app and make it perfectly. I will give you Περισσότερα

$555 SGD σε 8 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.3
wingstud

Hello, Greeting of the day!! I just go through with your requirement and we are able to do this project and we will deliver your project on time. I have a team of experienced developers and designers. We are ready Περισσότερα

$500 SGD σε 15 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
0.5
jindalsolution16

Hello, I am individual passionate Hybrid app developer with 3 other mobile apps developer and one designer with robust experience and seeking for new opportunities to enhance my skills. I have strong skills in devel Περισσότερα

$200 SGD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ansa005

Hello, I am currently reading the project brief. While doing so, may I know your maximum budget and deadline for the project? Please have a look on the portfolio too. React native apps [login to view URL] Περισσότερα

$361 SGD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
domaxy111

Dear Employer, We are ready to start your work right now. Me and my team is ready to complete your work with a quality work. I am capable to do this project. we have 6+ year experience in IT Industry. We have alread Περισσότερα

$400 SGD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0