Ακυρώθηκε

android turn based checker game using wifi direct

I have a checker game whose client side is built means game is working , i want that game to be use on wifi direct where two players can connect and play , a menu of the game , and thats its most of the work is already done .

Ικανότητες: Android, Java, Mobile App Development, Δοκιμή Εφαρμογής Κινητής Τηλεφωνίας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού

Περισσότερα: android turn based game development, turn based strategy game android, create turn based strategy game android, turn based mobile game android, android turn based multiplayer game, turn based gangster game, turn based mafia game, create turn based browser game, turn based browser game development, turn based mafia game scripts, creating text turn based pimp game, turn based browser game engine, online turn based browser game, turn based club game, turn based browser game

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 5 αξιολογήσεις ) islamabad, Pakistan

Ταυτότητα Εργασίας: #16316578