Κλειστό

android-queue management system

16 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $220 για αυτή τη δουλειά

hy1990com

Hello. i am an expert in developing android apps. I have read your request and I have enough experience to complete your project. I think we can discuss more details with chat. I will wait your reply. Best Regards Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
7.1
EliZhang221

Hi. After reading your project post “android-queue management system“, I’d like to discuss in detail about your project, and please let me know these things below if it is possible. - Do you have any mockup design Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
7.3
Piao217

Hi, I am a boss of a very skilled developers' team. I read your post with interest and we can handle it. My team has developed many Windows desktop applications in various fields including license verification. M Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(86 Αξιολογήσεις)
7.3
sincosten

Hello, How are you doing today? We have gone through with your project detail and we are confident. We have developed application in the past please check these links here Android Apps: [login to view URL] Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(45 Αξιολογήσεις)
6.4
b0b90

we have over 3 years experience in application development we can help you with this application

$745 USD σε 30 μέρες
(103 Αξιολογήσεις)
5.6
ranumehta2017

Hi, I have read you r requirement, can we discuss the requirement in detail. We have knowledge of Xcode IDE(Objective-C), Swift, Eclipse IDE, Android SDK, ADT Plugin, Java Programming, JSON, Java, Kotlin, XML, Ut Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
5.7
itwonder1

Hello... I am highly interested to do your project. I believe that, I can do this work properly and in timely by your instruction. We can again discuss about the budget according to your budget. Always determined Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
5.2
BugHunters

Hey I have been working as a freelancer for long time.I have checked the details and i can do it asap in a fair [login to view URL] chat for details. Thanks

$100 USD σε 3 μέρες
(92 Αξιολογήσεις)
5.4
TwoStatesTech

Yes after go through your job details & attachment I assure to you that I am develop your APP using my development skills with full of perfection . Yes I am a senior APP developer with lot of experience in Web/Nat Περισσότερα

$278 USD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
4.3
AmitPal10000001

Dear client, I have good knowledge mobile application and iOS . I have done many projects .I have good reviews from different different countries.

$222 USD σε 7 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
4.0
spryox

I have roughly overviewed the pdf document. I would love to understand it in detail andd work on it. My work in Android and iOS Application development: [login to view URL] Περισσότερα

$300 USD σε 10 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
4.5
$222 USD σε 12 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.8
myappsdevelopers

Hello Hiring Manager, I read your job descriptions carefully, I am very interesting in your job. I have developed apps such as Social networking & lifestyle(Tinder style dating, chatting, sharing), Food & drink(R Περισσότερα

$300 USD σε 10 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
4.1
DevMaran

Hello, I had gone through your job post and came to know that you are looking for the Android App developer. I have 2+ years of experience in Android development and developed 3-4 apps for Android Platform. I am Περισσότερα

$122 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.1
$111 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
liwencheng0619

Hi, Master. I read ur proposal and think closely. plz, chat with me. I have enough exp of your project. Good exp will be shared during chat. good luck.

$100 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0