Σε Εξέλιξη

Develop a xamarin app for android and iOS

Ανατέθηκε στον:

aidakhadieva

Hello I have read your description very carefully and I can complete it perfectly in short time. I am a new freelancer, But I am confident in my skills and always value for client's trust. So I have rich experience Περισσότερα

€500 EUR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0

18 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο €678 για αυτή τη δουλειά

(300 Αξιολογήσεις)
9.3
(104 Αξιολογήσεις)
7.8
(28 Αξιολογήσεις)
7.0
(17 Αξιολογήσεις)
6.1
einnovention

Hi there! I’ve carefully checked your requirements and really interested in this project of Develop a xamarin app for android and iOS. I am a top freelancer and I will do it in a professional way. I have more than 7 ye Περισσότερα

€700 EUR σε 12 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
5.6
veligoshavika

Hi I have checked requirement you attached. I have good experience in Xamarin Native and Xamarin Forms. I have some questions so if we can discuss on private, it would be helpful to understand for each other. Regard

€750 EUR σε 20 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.4
ElenaKhod

Hi, Thank you for your job posting. This job is an ideal match for my skills and experience. My skills are following. - Swift - Native (Java/Kotlin) - Flutter (Dart) - Xamarin (C#, Visual Studio) - Rest API, JSON - 3rd Περισσότερα

€250 EUR σε 7 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.9
edpapyan

Hi!, Xamarin KING HERE. Read your job purpose carefully and see attached file, and enough understand what you want. I am really interested in your project KING mean he can do anything with his high & perfect & wonder Περισσότερα

€1000 EUR σε 15 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.6
makeyourtomorrow

Hello! Thanks for your posting. I have read your project Develop a xamarin app for android and iOS and understood your idea. Experienced and dedicated Web Developer with impressive expertise in various web stacks. Stro Περισσότερα

€555 EUR σε 8 μέρες
(1 Κριτική)
2.4
InstaaCodersUS

Hello, Hope you are doing well! This is my pleasure to submit the proposal for your kind consideration for the requirement of ................ I would like to tell you that I am a full stack developer and have more Περισσότερα

€450 EUR σε 4 μέρες
(1 Κριτική)
2.0
RavenSolutions

Yo! I have studied about your project Develop a xamarin app for android and iOS I am KickAss in Google Maps API, Xamarin, GPS and Mobile App Development, so I'am totally sure I can deliver Your project ! Please send a Περισσότερα

€555 EUR σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
invesics

Hope you are doing great. This is Naman from INVESICS. We are working in the field of secure development and I am looking for opportunities if we can work together in the domain to provide secure development for your Περισσότερα

€500 EUR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Nehag510

Hi, Greetings! I am available right now for project discussion and can start the project immediately.  I am a well-experienced Mobile application developer holding experience of 4 years.  AREA OF EXPERTISE Native App Περισσότερα

€700 EUR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
UmerSaeed47

Hi, i am a Xamarin developer. I am hoping things are getting better at your side. I am bidding on this project as I have previously designed and developed websites and mobile applications. I am great at UI/UX designin Περισσότερα

€500 EUR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
heenafullstacken

Hi There, This is Heena & from brief I summarize that you need a Develop a xamarin app for android and iOS. Right? Sure i'll provide you with Quality Work. Please award me the project so that we can discuss it more. I Περισσότερα

€750 EUR σε 40 μέρες
(1 Κριτική)
0.1
lesliewjimenez

hi dear since 2014 i develop xamarin app . skill • Software Development - Since 1997 - expert • C#/.NET software development - Since 2004 - expert • ASP.NET Web Form ASPX - Since 2002 - expert • ASP.NET MVC , [login to view URL] Περισσότερα

€750 EUR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
baltickriscoder

Dear Client, Nice to meet you. I am very interseted in your App job. I have more than 8 years great experience in mobile application development on Android and iOS platform using kotlin, objective-c, swift programming Περισσότερα

€500 EUR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0