Σε Εξέλιξη

424288 OpenVPN Client for iphone

I need a programmer with experience with OpenVPN to make a custom and pre-configured OpenVPN client for iphone using my OpenVPN servers config files.

Ικανότητες: Ότι Να'ναι, iPhone, Mobile App Development

Περισσότερα: i need a iphone programmer, openvpn servers, openvpn client mobile, openvpn config, mobile client, iphone client, mobile pre iphone, iphone openvpn, iphone client openvpn, openvpn iphone client, openvpn client iphone, openvpn iphone, openvpn custom, openvpn mobile client, openvpn client client, openvpn mobile, openvpn custom client, iphone openvpn client, custom openvpn client, custom openvpn

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 146 αξιολογήσεις ) Darmstadt, Canada

Ταυτότητα Εργασίας: #2170158