Σε Εξέλιξη

Create an iPhone & iPad Flappy Bird Remake with Fun & New Features

I want you to create a new version of Flappy Bird with fun new features and a few exciting animations. I have all sound effects and screen design ready.

Please see the attached document for a full product description, payment terms, etc. Please only bid if you can complete this app in three weeks or less from accepting project. Nice bonus guaranteed for finishing in two weeks!

If you can finish this well and on time, I will hire you to immediately create Android version as well. I have LOTS of ongoing game work if you do a good job with it and deliver on time.

By placing a bid, you are acknowledging that you understand and can build every feature of this app as explained in the Project Description, and that you understand that there is work that small changes are part of the gig as we go.

Ικανότητες: HTML5, iPad, iPhone, Mobile App Development, Unity 3D

Περισσότερα: sound effects job, sound design iphone app, payment screen design, new android version, hire an iphone, fun fun fun fun fun fun fun fun, fun fun fun fun fun fun, create a iphone, i want a fun job, flappy bird flappy bird, flappy bird app, bird app, remake, project iphone/ipad and android, iphone android app changes, Flappy, danoah, create an game, mobile bird, flappy bird animations

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 39 αξιολογήσεις ) Salt Lake City, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #6309834