Ολοκληρωμένο

sqlserver

I'm needing to import active killdisk hard drive wiping results into sqlserver 2014. Kill disk creates a log file and individual certificate files. I want to take hdd model, hdd serial, hdd size, datetime wiped, wipe status and certificate file from the results and import into our database

Ικανότητες: COBOL, Crystal Reports, LINQ, Microsoft SQL Server, PostgreSQL

Περισσότερα: prado framework sqlserver, using sqlserver plogger, sqlserver load pdf file, backup automatic sqlserver, desktop application sqlserver, update image database sqlserver 2000 aspnet, transferring database mysql sqlserver, moodle sqlserver expertise, sqlserver table structure, sqlserver bde, bengali form unicode aspnet sqlserver, sqlserver write file script, vbscript sqlserver, images sqlserver 2005, import csv sqlserver 2005

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 5 αξιολογήσεις ) Jacksonville, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #11789532

Ανατέθηκε στον:

mpalgeo

Hi I have been working with MSSQL for over 17 years. I am fully experienced as a developer and a DBA. Currently I am working at big financial organization in which I am responsible for the BI department. I have Περισσότερα

$20 USD / ώρα
(42 Αξιολογήσεις)
5.5

7 freelancers are bidding on average $24/hour for this job

ashupathania

I have 5 yrs of experience in SQL development and MSBI technology

$25 USD / ώρα
(16 Αξιολογήσεις)
4.9
$33 USD / ώρα
(2 Αξιολογήσεις)
2.8
kp155

Hi, You can visit my profile for my skills sets and for furthure information you can message me here or on my skype: [login to view URL] Thanks

$24 USD / ώρα
(1 Κριτική)
2.7
mgonblan

hi, I'm a COBOL developer with more than 10 years of experience with DB2, COBOL and JCLs. I'm using Microsoft.net and linkq. I hope work with you. Best regards. Manuel Gonzalez Blanco.

$22 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$20 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$22 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
CoderField

Hi, I’m dedicated professional Web and Desktop Programmer & Developer and freelancer only. I have been working with challenge and hope to improve future plan with good network every client. If any client want to get Περισσότερα

$22 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0