Ακυρώθηκε

Exchange 2010 has email deliverd via message tracking log but not showing up in outlook

Hi all, I have an excahgne server 2010 which collects email via a pop connector.

The mail is being forward to the exchange server. But it is not showing up in Outlook client also not showing up in owa.

The server is an older SBS 2011. The performance of the server is also slow as hell.

Some issue why this is happening?? I performed a SQL database cleanup step which got the server working a bit but not good speed. this one:

[login to view URL]

It got the system up a bit but it takes minutes to perform diffrent acctions which should normaly only take seconds or a double click.

Ικανότητες: Microsoft Exchange, Microsoft SQL Server, Windows Server

Περισσότερα: exchange 2013 mail not being delivered, exchange 2013 not delivering messages to mailboxes, email delivered but not received, email shows delivered in message tracking but not in user inbox, removing recipient as it was delivered via http, exchange not delivering messages to mailboxes, exchange message tracking, exchange 2010 delivery reports, php login exchange send email password, joomla contact email thank message, software facebook tracking log visitor, automatic email windows 2003 security log, payment tracking log, email order message oscommerce, custom project tracking log sharepoint, set email address send cron log, composant joomla virtuemart message update log, phpbb notification email private message, customer payment tracking log, referral tracking log script

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 78 αξιολογήσεις ) Belsele, Belgium

Ταυτότητα Εργασίας: #17708709

12 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο €199 για αυτή τη δουλειά

€100 EUR σε 1 μέρα
(58 Αξιολογήσεις)
5.3
singhalyogi22

Hello, I have exeperience on all versions of exchange and have 10 years of experience in exchange server. You can check my reviews and then we can discuss.

€222 EUR σε 3 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
4.7
€155 EUR σε 3 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
4.0
mrodrigue84

Hello, I'm a Microsoft IT PRO. I can help you to fix this problem. If yu have any question please contact me!

€105 EUR σε 3 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.0
€200 EUR σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
4.0
yogesh044

Hi, As per your requirement I have expertise in microsoft exchange. I can help you in that I have 5 years of experience in this domain and I have done this type of projects many time for my local and remote client.s I Περισσότερα

€166 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
€222 EUR σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jeremynj

I've dealt wit this before, and I cannot not only resolve this, but I will also offer you some guidance on a better strategy for you're situation. I'm an English-speaking American with 20+ years in IT. Before you look Περισσότερα

€611 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rgrahular

this is my first project, I have 7 years of experience with messaging technologies.

€222 EUR σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
PareshSomani

I have seen similar issues with other exchange servers, same resolution can be applied in your environment as well.

€166 EUR σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
itNextTech

I've done such things before. I have experience with this type of work. I will work with a lot of care and responsibility.

€60 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Itdap

Hello, I have several years working with Microsoft Exchange from version 5.5 . Please give me the opportunity and I will fix it as soon as possible. Diego

€155 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0