Κλειστό

Office Access pogram

27 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $129 γι' αυτή τη δουλειά

illuminesoft

Sorry to trouble you, will you like to consider developer outside USA. We are located in India and are amongst the top 1% freelancers worldwide and are in top 5 Microsoft Access developers on this site freelancer.com Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(221 Αξιολογήσεις)
7.3
fabest

Dear, we are Team of French + US. I checked your project description, and I confirm I can develop your program. I will focus on user friendly interface. As you can see I have very good rate, you can be sure I am ser Περισσότερα

$147 USD σε 3 μέρες
(62 Αξιολογήσεις)
6.9
paris2785

Hi there - My name is Paris. I've read your brief and can see that you'd like to have a database. I have 7 years’ experience designing and developing Access databases. I would approach your project by creating a draft Περισσότερα

$120 USD σε 7 μέρες
(60 Αξιολογήσεις)
6.0
$138 USD σε 3 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
5.4
mrrapp

Hi, I have been an independent Access programmer in New Jersey for the last 20 years. I would be glad to work with you on your project. Access is all I do, full-time. Hence I work quickly and efficiently and Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.4
alaeddindhahri

Hi, I'm a professional Ms Access developer with strong background in developing and implementing databases from scratch. I have read your project description and I'll be glad to assist you with whatever you need. I do Περισσότερα

$80 USD σε 2 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.7
rlpenn

I have been programming Access databases for over 15 years. I would be happy to assist you in completing your database. I am in Texas. Contact me.

$100 USD σε 5 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.8
crypthne

I have bachelor and master degrees in IT. My Primary skills include Java, Python, VB/.NET, ArcGIS, and PHP. Also database skills include MS Access, MySQL, and Oracle. My Other skills include server and network administ Περισσότερα

$133 USD σε 10 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
3.6
rajafaizan

Hi, I can complete your project on time and within your budget. I have worked on similar projects to what you are looking for, and I am confident I can exceed your expectations. I read through the job details extremely Περισσότερα

$111 USD σε 5 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.7
workerbee1974

I have 15 years experience in building access database. I have built over 250 in this time. I have sample screenshots at DonnasDatabaseDesigns on Facebook. I would like to assist in getting your database a 100% for y Περισσότερα

$111 USD σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.4
VladimirLilenko

Hello, dear sir! Sorry, but I not from USA. I have registered on the forum not long ago and I have yet completed projects to www.freelancer.com. I am ready to carry out your project in the minimum price and in the sho Περισσότερα

$100 USD σε 4 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
3.5
bdoutsource

Dear Sir, Greetings. I am an advanced level Access developer. Would help you building report that will meet your all aspects and you will have a support for a month without any cost. Plz let me know if you are i Περισσότερα

$111 USD σε 2 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.0
AliSafder

I can work on it. Let me know when to start? I have over 8 years of experience in Databases like Sql Server, Oracle, Microsoft Access and MySQL, Programming languages like MVC, .Net technologies(Asp.Net, Vb.N Περισσότερα

$120 USD σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.1
JohnNuman

Greetings, I'm not a US based professional but Predictability, reliability and strong English communication skills are my strongest personality attributes. I can have this done for you in a dependable manner. Let's Περισσότερα

$133 USD σε 2 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
2.9
swarm22

I have +5 year experience in MS Access Database Design and VBA programming. To Provide Quality,modular and object oriented coding. User friendly forms and Analytical Reports. I had work with different ms access 2007 Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.9
jssinfosys

I am an expert in MS Excel, MS Access, SQL database production and management. I have over 7 years of experience in working with all of the databases and analytics. I am a financial engineering graduate and have extens Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.8
rahul120592

Dear Hiring Manager, I have read your JOB post and I got it what you want to develop.WE HAVE GOOD EXPERIENCE TO WORKING WITH FOLLOWING SKILLS like php, html, SEO, mysql, MVC,SQL server,JQUERY,API Περισσότερα

$111 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
brianoneill1

Hi, I am new to the site and I'm keen to build up my profile. So I'm willing to do this at a low price and turn it around quickly if I am accepted. I have been working in the finance industry for over 12 years and I am Περισσότερα

$55 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
nisaridivakaran

I am an experienced Data Entry Operator and have been working in the field of Data Entry for one year. I also have experience in the areas of Excel and Word. I would be happy if employed by you and will work to the bes Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jonathanpradas

I can get it done in 2 to 3 days. I've been doing this kind of desktop database for small companies. We can still lower the bid.

$105 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0