Ολοκληρωμένο

MS Access forms

you're required to create a switchboard that contains a logo, picture, and buttons to open other forms, one of the forms should be a split form, a form with multiple fields from multiple tables etc.. full details in phase4 file

do corrections (if any) to the msaccess db based on the ERD and phase3 file

if you can't deliver it ON or BEFORE Saturday *PLEASE DO NOT APPLY*

Ικανότητες: Microsoft Access

Περισσότερα: MS Access forms with database, ms access porgrammer required, ms access projects on freelancer com, access form design ideas, ms access forms design examples, what is a report in access, types of forms in ms access, how to create a form in access 2013 for data entry, uses of forms in ms access, how to create a form in access 2007, types of forms in ms access 2007, microsoft access, software to record sales and calculate profit loss on ms access, software to record sales and calculate profit & loss on ms access, professional forms ms access, ms access forms queries, ms access forms drag drop, ms access forms browse records, ms access forms, migration forms ms access visual basic report

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 112 αξιολογήσεις ) Springfield Gardens, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #15822905

Ανατέθηκε στον:

alaeddindhahri

Hi, I'm a professional Ms Access developer. I have checked the file and this is for sure a school project. I'm ready to deliver the full working access file by tonight. Check my profile for my reviews Relevant Skills Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(61 Αξιολογήσεις)
5.5

5 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $36 για αυτή τη δουλειά

mail2vimalarora

Hi.. I have gone through your project details and would like to take an opportunity to work on it. Being experienced in working on several MS Access projects, I can help you in getting it done quickly and efficiently. Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(94 Αξιολογήσεις)
5.9
$35 USD σε 1 μέρα
(26 Αξιολογήσεις)
5.8
nurnga1218

Hi, As your brief I think you need a HOME form, it will contain menu to another form. Other form will be Books, Users (borrower) and Transaction. Relevant Skills and Experience I a macro VBA programmer, I think I can Περισσότερα

$35 USD σε 1 μέρα
(8 Αξιολογήσεις)
3.2
$55 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0