Κλειστό

Write a project -- 2

18 freelancers are bidding on average $137 for this job

Nupur100

Hello I am a Ph.D. in Microbiology from one of the reputed National Institutes in India. I have written and edited several scientific research papers in international and national journals; therefore, well versed in t Περισσότερα

$222 AUD σε 10 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.1
suyashdhoot

Hi I am Msc in medical biotechnology and microbiology. I have 7 years of research and writing experience and have worked on PhD level thesis projects, published papers in peer reviewed journals and have also worked wit Περισσότερα

$250 AUD σε 3 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
4.0
arslanuet123

A proposal has not yet been provided

$133 AUD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Sadiasadaoui

A proposal has not yet been provided

$50 AUD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Surdycole2

A proposal has not yet been provided

$50 AUD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mamanava

A proposal has not yet been provided

$55 AUD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rahulsuman304

A proposal has not yet been provided

$111 AUD σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
amarbansal28

A proposal has not yet been provided

$55 AUD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
lmeliasluke

A proposal has not yet been provided

$155 AUD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Naziakakkar

A proposal has not yet been provided

$100 AUD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jmunga74

A proposal has not yet been provided

$166 AUD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$277 AUD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Maame91

A first class graduate of microbiology with a flair for research in molecular biology and biotechnology.

$200 AUD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
nidasaeed

I have the ability to do this job efficiently

$222 AUD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
aadhibangalore

hi, iam a nano-technologist by profession, currently working as a research head for a startup company. my area of research in biotech are microfluidics, wound healing, nanofiber production for tissue engineering, nano Περισσότερα

$155 AUD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jhlk

I am a student of plant biology (expert in biotechnology ,molecular biology as well as in microbiology).Now a days I am totally unemployed, thatswhy i have muchmore time in my hand,I just wanted to utilise my free tim Περισσότερα

$111 AUD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
cheap2writers

Hey, I am interested in working on your project. Kindly message me to discuss more.

$45 AUD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sabir211

I am interested to do this task.

$100 AUD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0