Ολοκληρωμένο

matalab work required

Ανατέθηκε στον:

matlabmagic

Hi I can complete your work in 3 hours. I guarantee accurate code and results. I have good experience in MATLAB

$50 USD σε 1 μέρα
(40 Αξιολογήσεις)
4.6

5 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $113 για αυτή τη δουλειά

$50 USD σε 3 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
4.2
kstudio1

100% prefectly... I am a genuine programmer in matlab.... As I am a master of mathematics and control engineering, I will help you all the time. If you want to see my ability, keep in touch with me,please. Thanks f Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(11 Αξιολογήσεις)
3.1
$45 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
1.4
wegenor6

I offer SOFTWARE DEVELOPMENT SERVICES in Apache Ant, Apache POI (Powerpoint),Apache POI (Word),Apache POI,AWT, Design Patterns,EasyMock,Eclipse,EJB,Guava,Hibernate,iBATIS,Jackson,JasperReports,Java XML,Java,Jbpm5,Java. Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
saminatinny

A proposal has not yet been provided

$222 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$100 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0