Κλειστό

Call center required - India -- 2

16 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $1185 για αυτή τη δουλειά

telewizards

its 1000/month but 250/week , weekly payment is must. Relevant Skills and Experience Hardcore selling, UK Proposed Milestones $1111 USD - its month bid but weekly payment campaign details please

$1111 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
kanwarjeet

i am interested in this [login to view URL] give me your skpii ASAP Relevant Skills and Experience I have a team of Lets discuss more on chat window. Proposed Milestones $1250 USD - final

$1250 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
selaperfect

A proposal has not yet been provided

$888 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
kbernardsr

We own and have in house PBX equipment, English speaking agents, ability to work with all hours of day, auto dialer can make over 1,000 calls an hour and or do broadcast message, we can supply leads Relevant Skills an Περισσότερα

$750 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
castanedaraquel

I have 3 years equivalent working in a call center or BPO industries. Relevant Skills and Experience Customer Service, Technical support, sales marketing, inbound calls Proposed Milestones $1250 USD - Customer Servic Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
deep8dev

A proposal has not yet been provided

$1320 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
vishnunairClt

I would like to work this.

$1250 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
carmar0012

call centre/telemarketing/uk based Relevant Skills and Experience various projects with very varied products/services Stay tuned, I'm still working on this proposal.

$1277 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
floderlyn

A proposal has not yet been provided

$1250 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$1250 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
bourbahsalma

merci Stay tuned, I'm still working on this proposal.

$1333 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
kabeera1007

A proposal has not yet been provided

$1444 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jassisingh1990

A proposal has not yet been provided

$1250 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Shiraz1234

Team of experienced professionals in BPO industry

$998 USD σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$1250 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Ankit963435

Hi sir, I have a small team completely dedicated for the call centre type work please give us the opportunity to show thanks an regards

$1094 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0